Sisa i Alta vant Likestillings- og mangfoldspris

nyheter

Sisa Kultursenter i Alta har blitt tildelt Finnmark fylkeskommunes Likestillings- og mangfoldspris for 2010.

Kultursenteret hedres for sitt arbeid med flyktninger, mental helse, kulturformidling, kunst, engasjement i internasjonale spørsmål og miljøvern.

Prisen fikk de under fylkesutvalget i dag tirsdag. Prisen skal underbygge noen som har gjort en særlig innsats for likestillings- og mangfoldsarbeidet i Finnmark.

I begrunnelsen heter det blant annet at Sisa Kultursenter har gjennom sitt engasjement og arbeid bidratt til å skape mangfold og gode møteplasser for ulike kulturer, og gjør et unikt arbeid i Finnmark.