Rune Østlyngen"/>

Regner med anmeldelse

En befaring til hyttene i Detsika gjorde ikke medlemmene i planutvalget mildere stemt. Tvert i mot.
nyheter

– Dette var verre enn først antatt. Dette regner jeg med at kommunen politianmelder, sier Arnt Ivar Pedersen (H).

Ikke mildere stemt

Det var fredag i forrige uke at planutvalgets leder, ordfører Geir Ove Bakken, tok medlemmene i utvalget med ut i terrenget ved Bollomahaugen.

– Det er greit at man vet og har sett hva man snakker om når slike saker skal behandles, kommenterer Bakken.

Bakken hadde med seg planutvalgsmedlemmene Arnt Ivar Pedersen (H), Tommy Berg (SV), Trine Noodt (V), Bjørn Odden (Frp), Knut Klevstad (KrF) og byggesaksleder Arnold Hammari, pluss saksbehandler Christel Bakken til Detsika.

– Vi fikk god oversikt over utfordringene. For å si det slik så var de generelle kommentarene etter befaringene, at planutvalget ikke ble mildere stemt. Også tidligere har planutvalget vært tydelig på at dette er et problem det må ryddes opp i, påpeker Bakken.

Saken anmeldes

Arnt Ivar Pedersen er svært forundret over hvor mye folk tar seg til rette i naturen i en byggeprosess.

– Det var verre enn antatt. Selv om man rydder opp etter seg, vil det ta 30-40, kanskje 50 år, før alle spor er borte, sier han.

– Er du overrasket over skadene dere så?

– Egentlig ikke. Det er tydelig at folk bruker maskiner både til å lage vei og å planere tomta og i tillegg kjøre inn utstyr og materialer, påpeker han.

Spørsmål om standard

Byggeleder Arnold Hammari reiste for ikke lenge siden, gjennom Altaposten, spørsmålet om man bør øke standarden slik man ser sørpå, og dermed også legge til rette for bedre infrastruktur i hyttefeltene.

– Ja, kanskje det. Men det må kun skje i terreng der man er villig til bygge ut i den forståelse av at terrenget aldri kan bli det samme igjen. Urørt terreng bør vi verne så langt som mulig, understreker Arnt Ivar Pedersen.

Flere i faresonen

Planutvalget brukte i tillegg tiden på å undersøke standarden på Detsikaveien.

– Vi så litt på veien og fikk samtidig studert en del andre private hytteveier videre innover mot Bollo. En del av dem har bare gått seg og kjørt seg til i årenes løp, sier Geir Ove Bakken som gjør det klart at heller ikke disse er lovlige.