Jarle Mjøen"/>

Ber Fefo ta 150.000 kr for Bollo-tomter

Lederen av Bollo hytteforening skremmes ikke av en innfestingssum på 150.000 kr. Forutsetningen er at pengene legges inn i infrastruktur.
nyheter

– Finnmarkseiendommen skal ikke være noen melkeku hvor det er om å gjøre å hente mest mulig inntekter fra brukerne, les befolkningen. Det er imidlertid noe helt annet om inntektene brukes til å utvikle områder og bygge fornuftig infrastruktur, mener hytteleder BjørnarBull.

Ber om innspill

Onsdag og torsdag inviterer Finnmarkseiendommen (Fefo) til folkemøter både i Alta og Kautokeino for å få innspill til hvordan grunneieren kan forvalte ressurser og grunn til beste for befolkningen. I tillegg er et lignende møte allerede tidsfestet i Tana.

– Vi ønsker en aktiv medvirkning fra befolkningen i fylket når vi skal stake ut strategien for de neste fire årene. Ettermiddagsmøtene hvor ulike temaer innen utmarksforvaltning kan bli tatt opp, er et ledd i å bevisstgjøre at vi sammen er eiere og ansvarlig for få det beste ut av ressursene vi har hand om, sier informasjonsleder Jan Henrik Hætta i Fefo.

Positiv dialog

I tillegg til ettermiddagsmøtene i Alta og Kautokeino med utmarksforvaltningen som tema, inviterer Fefo til møte i Alta rundt arealforvaltningen i forkant av folkemøtet på ettermiddagen.

Lederen i Bollo hytteforening roser Finnmarkseiendommen (Fefo) for viljen til å skape dialog med brukerne. Han kaster samtidig inn en brannfakkel i debatten rundt prisingen av hyttetomter.

– Med Bollo-området som utgangspunkt er det viktig å få en debatt om prising av hyttetomter. Vi vant i vinter fram med vårt syn i at Fefo ikke hadde rettslig grunnlag for å øke den årlige festeavgiften. Det er imidlertid noe annet med innfestingssummen som er et engangsbeløp, mener lederen i hytteforeningen.

Spekulasjonsobjekt

Når hyttetomter har blitt lagt ut i Bollo har deltakelsen i «lotteriet» vært enorm. Noe av årsaken har vært at de som har vært heldig å få seg tomt også har sikret seg en stor økonomisk gevinst. Innfestingen ? summen som betales som en engangsavgift til grunneier for å få overført tomta ? har vært lav. Ved et videresalg har det vært mulig å selge tomta med gevinst på rundt 200.000 kroner.

– Hyttetomtene i Bollo er så attraktive at jeg tror 150.000 kr i innfestingssum ville blitt akseptert, men da kun dersom Fefo brukte pengene på å bygge og vedlikeholde infrastruktur, hevder lederen i hytteforeningen.

Vei på dugnad

Et eksempel er sommerveien fra Romsdal i Tverrelvdalen til Detsika. Den er alfa og omega for tilgjengelighet til hytteområdet, og krever et enormt vedlikehold.

– Veien er kommunal, men ingen toucher veien så lenge det er snakk om å ta et økonomisk ansvar. I fravær av at noen andre har tatt ansvar har hytteforeningen drevet som vegvesen på dugnad. Alle forstår at det er en håpløs ordning som ikke kan fortsette, slår Bull fast.

Samtidig som ingen har vært villig til å ta ansvar for veien, har grunneier og kommune i flere omganger presset stadig ny aktivitet inn i området. Nye hyttefelt er kommet til og eksisterende er fortettet.

– Området tåler snart ikke mer, men det verste er at hverken grunneier eller kommune tar ansvar for veien sommerstid og scooterløypa vinterstid. Utfordringene er nemlig ikke bare sommerstid, men også vinter der preparing av løype er helt nødvendig for å unngå at det blir Texas i området, klargjør Bjørnar Bull.

Les mer om saken i dagens PDF eller papiravis!