Maria Rasmussen"/>

Satser i Kvalsund

Første melding fra Finnmark Kraft AS om vindkraftverk i Kvalsund er nå tatt opp hos Norges vassdrags- og energidirektorat.
nyheter

Dermed er et stort skritt tatt mot å realisere vindkraftverket som er planlagt i området Falerassa i Kvalsund kommune.

Det planlagte vindkraftverket vil gi positive ringvirkninger for hele fylket.

? Finnmark Kraft AS er eid av kraftselskapene i Finnmark, som igjen er eid av kommunene. Dermed vil fortjenesten gå tilbake til kommunene. I tillegg vil det komme en del arbeidsplasser i forbindelse med et sånt verk, både i Kvalsund og Alta, sier administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft AS.

Ideell plassering

Kraftselskapet har nettopp fått tatt opp selskapets første vindkraftmelding hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Vindkraftverket er planlagt lagt til Falerassa, som ligger på halvøya mellom Repparfjorden i sør, Kvalsundet i vest og Revsbotn i nord.

Vindparken skal bestå av 140 vindmøller, og vil totalt koste 5-6 milliarder kroner.

Masvik sier plasseringen på Falerassa er ideell med tanke på både nett og forbruk.

- I forhold til det som skjer innenfor olje og gass, hvor de tar ut mer og mer, vil vindparken gi nødvendig kraft som det er behov for i Finnmark, sier Masvik.

Kraft til 56.000 boliger

«Basert på et foreløpig anslag av en midlere fullast "brukstid" på cirka 3500 timer, vil midlere årsproduksjon ved installert effekt på 400 MW tilsvare cirka 1400 GWh. Dette tilsvarer årlig energiforbruk for cirka 56.000 boliger», heter det i meldingen.

- Hvordan er behovet for en slik vindpark?

- Finnmark er spesiell på den måten at vi har lite kraftproduksjon på vinteren og må importere kraft inn til Finnmark. På sommeren er det mye vann i blant annet Altaelva med høy kraftproduksjon, og da har vi problemer med å få kraft ut av Finnmark. Når det gjelder vindkraft produseres 60 prosent av kraften på vinteren. Derfor er behovet stort for denne typen kraft, sier Masvik.

Oppstart i 2017

Meldingen til NVE skal nå ut på høring. Deretter vil det arrangeres møter med berørte myndigheter, og åpne, lokale møter.

Byggingen er planlagt å skje først i 2016-2017.

Les mer i papiravisen!