Tom Skoglund"/>

Vil videreforedle stein i Kautokeino

En tysk aktør har ytret ønske om å etablere en produksjonsenhet for videreforedling av Naranas-stein. Det vil bety minst åtte nye arbeidsplasser.

  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Ordfører Klemet Erland Hætta ble bedt om å åpne tirsdagens fylkestingsmøte i Kautokeino. Under åpningsinnlegget forklarte ordføreren at kommunen nå ser at mer av verdiskapningen rundt Naranas-bruddet er i ferd med å skje lokalt.

– En tysk bedrift har ytret ønske om å etablere seg her, med tanke på å videreforedle Naranas-stein, sa han for åpen mikrofon til fylkestinget.

Dyrt å frakte

Etter innlegget utdypet han uttalelsen overfor Altaposten.

– Det er snakk om et tysk selskap som i dag er en kjøper av ubehandlede steinblokker fra Naranas-bruddet. De har formidlet et ønske om å etablere en produksjonsenhet for videreforedling av stein her i Kautokeino. I stedet for å kjøpe store steinblokker for så å frakte disse til Tyskland for produksjon, ser de for seg at videreforedling kan skje her, forklarer Hætta.

Det tyske selskapet håper å hente gevinst i form av reduserte fraktkostnader. For mye av de flere tonn tunge råvareblokkene er kapp som uansett må kastes etter videreforedling.

– De ser at det blir mye vrakstein igjen etter at råmaterialet er blitt videreforedlet. Etablering i Kautokeino vil føre til at man bare frakter det ferdige produktet. Og med stein så blir det fort snakk om mye vekt og dermed høye fraktkostnader.

– Dessuten fraktes en del av den ferdigforedlede steinen tilbake til Norge for salg. Også her ligger det gevinster i å videreforedle på stedet, ved at man slipper to transportetapper, sier ordføreren.

Gledelig

Selv gleder Hætta seg over at en eventuell etablering vil føre med seg arbeidsplasser.

– Det er per nå snakk om å etablere en fabrikk som vil ha åtte ansatte. Dette er veldig flott for Kautokeino, og det viser at det går an å få verdiskaping til å skje lokalt i stedet for å bare være en råvareleverandør.

Da har det mindre å si at lønningene er høyere her til lands enn i Tyskland.

– Innen noen bransjer blir man konkurransedyktig grunnet høye fraktkostnader. Dette er et slikt eksempel, sier Hætta.

Sterkt ønske

Ordføreren vil foreløpig ikke gå for langt inn i detaljer rundt samtalene som nå foregår.

– Ingen avtaler er signert, og saken har ikke gått gjennom kommunens system. Men det er blitt ytret et sterkt ønske om å få etablere seg i kommunen. De vurderer dette seriøst, er ordførerens bestemte inntrykk.

– Vil en produksjonsenhet etableres ved bruddet eller nærmere Kautokeino?

– Slike detaljer er det for tidlig å si noe om. Dette vil bli vurdert i prosjektets innledende fase.

Fersk

– Har du fått signaler fra andre politikere i Kautokeino rundt hva de tenker om dette?

– Saken er så fersk at vi ikke har diskutert dette ennå. Men både formannskap og kommunestyre har sagt at vi ønsker lokal videreforedling av Naranas-steinen. Dette ble sagt da vi var med på å etablere veien i fjor. Det ble stilt et krav til bedriftene som var med på veibyggingen om at kommunen venter mer lokal foredling av steinen.

– Er det sagt noe om hvilket ferdigprodukt det tyske selskapet ønsker å produsere her?

– Ja, men det vil jeg ikke gå inn på ennå.

Har folk

Ordføreren ser ikke for seg at det skal bli vanskelig å finne arbeidere til å fylle de åtte arbeidsplassene som kommer dersom den lille fabrikken blir etablert.

– Vi har allerede i dag personer som har vært kurset innen videreforedling av stein. Så det finnes en viss kompetanse allerede. Dette er dessuten en type jobb hvor du tilegner deg kunnskap gjennom praktisk arbeid med det aktuelle produktet. Men at folk allerede har valgt å ta kurs innen slik videreforedling vitner om at det finnes interesse blant folk å jobbe innen dette yrket.

Lys framtid?

– Det var to aktører som var med på etableringen av veien. Har det kommet signaler fra den andre?

– Jeg skal i et møte med den andre aktøren den 23. juli. Etter dette vil jeg forhåpentligvis vite litt mer om hva de planlegger.

v Men uansett ser vi at det skjer ting her, og at det ikke ser så svart ut lengre. Steinen er etterspurt på markedet, og det er veldig gledelig å være vitne til, avslutter ordføreren.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter