Tom Skoglund"/>

Ras isolerer fjorden

Flere ras i Langfjorden og Skillefjorden, samt et stort et ved Hakkstaben, skaper store problemer for veifarende.
nyheter

– I år har det vært varmerekord samtidig som snøen ikke har rukket å smelte, og da kan slikt skje, sier avdelingsdirektør for Statens vegvesen i Finnmark, Bjørg-Anita Joki.

Mange meldinger

Fra 15. mai til og med nasjonaldagen tikket det med ujevne mellomrom inn meldinger om ras.

– Det har gått flere ras langs E6 i Langfjorden og også et godt stykke ned i Troms fylke. Det har gått flere ras i et område av Riksvei 883 på østsiden av Altafjorden, her mener jeg det gikk ras både 16. og 17. mai. Og over fylkesvei 31 på Hestnes ved Hakkstaben på Seiland gikk det et forholdsvis stort jordras i helga. Her fulgte det også med store vannmengder, forteller Joki.

Nøyaktig hvor mange ras som faktisk har gått har hun ikke oversikt over. Men både i Langfjorden og Skillefjorden var det snakk om flere ras av varierende størrelse.

Måtte grave over veien

Fram til 16. mai på ettermiddagen samt en kortere periode 17. mai var E6 i Langfjorden sperret. Her er det nå ryddet opp, og trafikken går som normalt etter hva hun kjenner til.

Men ved de to andre rasutsatte områdene er det fortsatt store problemer.

– Vi har ikke klart å få åpnet veien i området rundt Skillefjorden. Her har det gått flere ras i ett område, og per nå er det ingen mulighet å få åpnet disse. Grunnen til dette er at det er veldig stor vannføring over veien, så vi har vært nødt til å ta vekk en del av veien for å gjøre vannføringen enklere ? slik at ikke resten av veien skal bli revet vekk, sier Joki.

– Vi må få på plass stikkrenner først, og da må vi vente til det kommer mindre vann ned fra fjellet. Arbeidet med å løse dette kommer til å ta minst ett døgn, om ikke flere, sier hun.

På Seiland er det også bom stopp. Og her vil det ta enda lengre tid før veien er åpnet.

Helt utenom normalt

Det er bråsmeltingen i fjellet som har skapt problemene.

– Dette er helt utenom normalen. Situasjonen er veldig uforutsigbar, og det kan gå nye ras. Derfor må folk være årvåken, kjøre forsiktig følge med både på vei og oppover fjellsiden når de ferdes langs veiene. Vi har vært heldige som har sluppet personskader, men folk må følge med under kjøring nå, advarer Joki.

Hun benytter anledningen til å oppfordre folk om å melde fra til vegmeldingssentralen, telefonnummer 175, hvis man ser noe unormalt langs veiene.

Klarte ikke å spå rasene

– Hvilke tiltak setter dere i verk når det kommer slike kraftige væromslag?

– Vi følger ekstra nøye med. Faktisk var vi ute med helikopter i går, med en geolog fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) for å se på strekningene Langfjorden og Skillefjord. Vi var også ute i Skillefjorden like før rasene gikk, men vi klarte ikke å spå at det ville komme ras i dette området. Sånn sett kom rasene her overraskende på oss. Vi vet at dette er rasutsatte strøk, og er på den måten ikke rystet over at dette skjedde. Men som sagt ble vi satt ut av hvor kjapt rasene kom, og hvilke løp de tok nedover fjellsiden.

Samarbeidsprosjekt

– Hva skjer etter at rasene er gått?

– Vi får inn meldinger om ras enten fra publikum eller fra andre aktører, deretter gir vi entreprenøren på det aktuelle veistykket beskjed. De sender sine folk ut for å sjekke forholdene. Våre byggeledere, som er tilknyttet de ulike strekninger, er i dialog med entreprenøren mens dette foregår. Det blir deretter gjort vurderinger for hva som kan gjøres.

– I enkelte tilfeller henter vi inn ekstra kunnskap fra kjentfolk bosatt i området eller fra geologer. Vi er også i tett samarbeid med politi og andre samfunnsaktører for å få ryddet opp i rasene så godt og effektivt som mulig, avslutter hun.

SE OGSÅ: Flom i Tverrelva

SE OGSÅ: Flom i Sarveselva