Lav lederlønn i Finnmark

Det er store geografiske forskjeller i norske lederlønninger, viser en fersk undersøkelse gjennomført av organisasjonen Lederne.
Fakta

Om Lederne:

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig.

Lederne er organisasjonen for 15 000 ledere og betrodde tekniske og merkantile ansatte på ulike nivåer i vel 1200 bedrifter som har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Medlemmene er fordelt på sju regioner og 125 avdelinger.

Dette er Norsk Ledelsesbarometer:

Norsk Ledelsesbarometer er en undersøkelse som sendes ut til alle Ledernes medlemmer via e-post.

I årets undersøkelse deltok 3460 av Ledernes medlemmer.

Undersøkelsen er utført av De Facto kunnskapssenter for Lederne.

nyheter

I Finnmark har ledere en snittlønn på 446 900 kroner, og tjener årlig 81 700 mindre enn Norges best betalte ledere.

Dette kommer fram i den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer, som er utført blant 3460 ledere og mellomledere over hele landet.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener lønnsforskjellene i stor grad skyldes konkurranse om arbeidskraften i de større fylkene.

– Målingene våre avslører at de mest befolkningsrike fylkene huser Norges best betalte ledere, sier forbundslederen i en pressemelding.

Stor bedrift – høyere lønn

Undersøkelsen avdekker også en klar tendens til at lederlønningene øker i takt med bedriftens størrelse. Lederlønnen i en bedrift med 1-10 ansatte ligger i snitt på 435 000 kroner, mens en leder i en bedrift med over 1000 ansatte i snitt tjener 666 000 kroner i året.

Ifølge Brekke er det en naturlig sammenheng mellom bedriftens størrelse, hvor den ligger i landet og hva lederen tjener.

– I befolkningsrike fylker er det naturlig nok flere arbeidsplasser og større bedrifter. En konsekvens av dette er økt lønn fordi konkurransen om de beste hodene er hardere. I tillegg har de store selskapene større inntjening, som gir bedre lønnsevne, mener han.

Forbundslederen understreker at det ikke kun er lederlønninger som er på topp i de mest befolkningsrike fylkene.

– Kostnadsnivået er ofte i øvre del av skalaen i fylker med høy befolkningstetthet, sier han.

Her ser du snittlønn til ledere og mellomledere i norske fylker:

1. Akershus: 528 600

2. Rogaland: 509 300

3. Oslo: 509 200

4. Hordaland: 502 300

5. Sør-Trøndelag: 493 300

6. Sogn og Fjordane: 492 500

7. Møre og Romsdal: 489 200

8. Vest-Agder: 474 900

9. Telemark: 472 700

10. Troms: 467 800

11. Buskerud: 465 100

12. Nord-Trøndelag: 452 300

13. Østfold: 450 700

14. Vestfold: 450 600

15. Aust-Agder: 448 400

16. Nordland: 447 900

17. Finnmark: 446 900

18. Oppland: 421 000

19. Hedmark: 416 000

(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2010 fra Lederne)