Magne Kveseth"/>

Konkurrerer om å bli nasjonalarv

Trollholmsund i Porsanger, Hamningberg i Vardø og Bigganjarga i Nesseby konkurrerer om å inlemmes i Norges geologiske nasjonalarv.
nyheter

Det er disse tre lokalitetene som er Finnmarks representanter i Norsk geologisk forening (NGF) og Norges geologiske undersøkelsers (NGU) samarbeid med GeoPublishing om å kåre «vår geologiske nasjonalarv».

Lett tilgjengelig

– En bredt sammensatt jury vil godkjenne steder som den mener har nasjonal verdi og dermed kunne bli godkjent som «vår geologiske nasjonalarv». De viktigste kriteriene er at stedet er et lett tilgjengelig turmål, at det forteller en liten bit av vår geologiske historie, og at den geologiske betydningen lett kan forstås av menigmann, forteller Ingvild Carstens – som er medieansvarlig.

Det vil bli avgjort hvilket sted som vinner denne kåringen 31. mai, under en større konferanse i Göteborg.

Artsmangfoldet

– I Norge har biologi og artsmangfold vært målet for så godt som alt vern. Når geologiske attraksjoner er vernet, er det nærmest som en bivirkning av at de befinner seg i et område med en bestemt naturtype, sier Carstens.

Hun legger til at det er geologien som er grunnlaget for det biologiske mangfoldet.

– Det er mineralene i berggrunnen som gir grobunn for plantene – og dermed også næring for dyrene. Per i dag står viktige naturformasjoner og landskap i fare for å bli bygd ned siden det har vært lite fokus på å anerkjenne dem som er verdifulle i seg selv. Vi mener geologien fortjener å bli løftet fram både som verneobjekt og turmål. Samtidig vil vi gjerne spre kunnskap om prosessene som ligger bak de fenomenene vi observerer, avslutter hun.