Hanne Larsen"/>

Frustrert over «Bollo-kulturen»

Bollo er blitt et friområde der «alt er lov», mener hytteeier Rolf Erik Suhr.
nyheter

Suhr har hatt hytte i Bollo i snart 10 år. Han merker stor forskjell på det motoriserte trykket i området fra den gang til i dag.

– Når det gjelder ulovlige løyper og støy fra motorisert ferdsel er det blitt betydelig verre. I dag er det sikkert flere hundre kilometer med ulovlig løype i Bollo, anslår Suhr som har hytte vest for Langvannet.

Ikke lov med besøkskjøring

Han mener både politikere og øvrige myndigheter har «ofret» Bollo.

– Det er blitt et totalt friområde for alle som ønsker å kjøre scooter der de vil. De ulovlige scootertraseene er nå så mange og så veletablerte at folk flest ikke ser forskjellen på en lovlig kontra en ulovlig løype, hevder kronstingen. Han legger til:

– Den opprinnelige merkinga er råtnet på rot og skiltene er nesten borte. Jeg savner skikkelige skilt med kart og opplysninger om hvor løypa ender. I dag er det noen skilt med piler som peker rett inn i skogen.

Bjørnar Bull i hytteforeninga mener merkinga er grei, men er enig i at det er mye ulovlig kjøring.

– Mange tror det er lov å kjøre på besøk til hverandre fra hytte til hytte, men det er det ikke. Det er kun lov å kjøre inn til egen hytte med utstyr, sier Bull som viser til kart på hytteforeningas nettside der den lovlige Detsika-løypa er oppmerket, samt dispensasjonsløypene frem til hyttene.

– Alle andre løyper enn disse er ulovlige, påpeker han.

Foreldre må gå foran

Rolf Erik Suhr mener det som skjer i Bollo er en mangeårig ukultur. Han nevner scooterkjøring kloss inntil hytteveggen, kjøring om natta, testing i småskog og til dels kjøring i skispor som del av dette. Suhr mener det må en kraftig holdningsendring til.

– Foreldre må begynne å oppdra barna sine og gå foran som gode eksempler. Hvis man tillater 12-13-åringer å kjøre rundt hytta eller gir etter for mas om stadige kjøreturer, så oppdrar man dem til å bli en del av denne ukulturen. Foreldre og besteforeldre må også selv følge de lovlige løypene og begrense den unødvendige kjøringa, mener han.

Stoppe nattekjøringa

Suhr savner mer action fra hytteforeninga.

– De kan ikke bare la dette skure og gå, men burde i større grad få til miljøtiltak som bedre skilting og informasjon om hva som er lov og ikke lov. De burde kanskje også innføre regler for når det skal være stille i hytteområdene. At det eksempelvis ikke er lov å kjøre scooter etter klokka tolv eller ett på natta. Folk flest har hytte for å slappe av og rekreere. Ikke for å ligge søvnløs og irritere seg over summing fra scootertrafikk, poengterer Suhr som selv er en ivrig skiløper.

– Er det ikke utopi å tro at man klarer å få slutt på den motoriserte støyen i Bollo all den tid det er lov å kjøre scooter der?

– Slik situasjonen er i dag er det utopi, men over år bør man klare å få en ny oppdragelse. Men da må både Fefo som grunneier, kommunen, hytteforeninga og hytteeierne gå sammen. Folk må vite at «her går løypa og den skal du bruke», sier Suhr.

Ikke vurdert salg

– Har du vurdert å selge hytta for å få fred?

– Nei, ikke seriøst selv om jeg kan ha lekt med tanken. Jeg har selv ungdommer i familien som bruker hytta. Min oppgave nå er å prøve å gi dem gode holdninger når det gjelder å ferdes i området. Vi må alle bidra til å ta vare på hytteområdet som naturmessig er et av de fineste i Alta, påpeker han.

Relaterte saker: