Jarle Mjøen"/>

– Dolket i ryggen av Frp-ledelsen

Fra kommunestyrets talerstol ble Frp-topp Laila Davidsen stemplet som uønsket i partiet av sine egne.
nyheter

Davidsen er imidlertid ikke den eneste partiet har ønsket å parkere på sidelinja i den politiske arenaen.

– Partiledelsen har dolket meg i ryggen, slo tidligere Frp-representant John Ellila fast fra talerstolen.

Ikke ønsket

Leder i Alta Frp, Ronny Berg, beklager vendingen saken tok i kommunestyret.

– La det være sagt med en gang; Alta Frp har ikke kjørt kniven i ryggen på noen, John Ellila inkludert, fastholder Berg og legger til:

– Han har meldt seg ut av Frp og ble deretter forespurt om å fratre slik at vi fikk inn representanter som var medlem, og ville representere partiet på vår «kvote» i utvalgene. Det har han sagt seg villig til, men har altså endret syn fram mot kommunestyrets behandling.

Godt forhold

Frp-lederen viser også til at den andre utmeldte Frp-eren, Fred Ivar Opgård, ikke oppfatter at styret i Alta Frp faller han i ryggen ved å forsøke å skifte han ut. Også Opgård har etter betenkningstid ønsket å bli i sine posisjoner.

– Vi har et godt forhold til både Ellila og Opgård, hevder Ronny Berg.

John Ellila har tidligere overfor Altaposten slått fast at han ikke vil gi slipp på posisjonene han er i.

– Jeg er valgt av folket, ikke av Alta Frp. Min lojalitet vil alltid være hos velgerne mine, har Ellila tidligere sagt.

Laila uønsket

Har forholdet mellom Ellila og Frp-ledelsen kjølnet, er det neppe særlig mer rosenrødt mellom Ronny Berg, Bjørn Odden og Claus Jørstad på den ene siden og fylkestopp Laila Davidsen på den andre.

– Jeg ser av sakspapirene at jeg er uønsket som representant for Frp, klargjorde Davidsen fra talerstolen i kommunestyret. Samtidig bekreftet Davidsen at hun verken hadde planer om eller hadde gjort alvor av å melde seg ut av partiet.

Claus Jørstad skjønte imidlertid ikke hvorfor Davidsen ville bry kommunestyret med hvorfor de ønsker henne fjernet.

– Møter du på gruppemøter og tar del i partiets virksomhet ville du visst hvorfor, klargjorde Jørstad fra talerstolen.

Ikke mediesak

I Frp er det imidlertid ikke noe ønske om å utdype forholdet til Davidsen.

– Hvorfor er hun uønsket?

– Det er en sak mellom Laila og styret i Frp. Jeg kommer ikke til å fortelle det, verken til media eller kommunestyret. Det er en personalsak som kun angår Davidsen og Alta Frp, klargjør Ronny Berg.

Han avviser at partiet har tatt med seg den interne oppvasken i partiet til kommunestyrets talerstol.

– Tvert om. Vi ber kun om en avklaring på generelt grunnlag, og kan med vedtaket fra kommunestyret ta saken videre til Fylkesmannen. Vi mener at politikerne i hovedutvalg, råd og styrer ikke er folkevalgt, men oppnevnt av partiene. Derfor må også partiene selv kunne både bestemme hvem som skal inn og skifte ut representanter, slår Frp-lederen i Alta fast.

  • Kommunestyret avviste Frps ønsker om å skifte ut Opgård og Ellila. Kun Frps fire representanter stemte for.