Rune Østlyngen"/>

Blålysmøte i retten

En Alta-ambulanse på utrykning ble målt til 112 km/t i Kvalsund. Rettsvesenet vil ikke straffe sjåføren.
nyheter

– For oss er dette en viktig prinsipiell dom. Det er vi som tar avgjørelsen for når vi for pasientens del må overstige fartsgrensa, kommenterer ambulansefagarbeider, Lars Erik Klemets.

Trodde ikke på uttrykning

Det var 27. juni i fjor at ambulansen hadde kjørt en pasient fra Alta til sykehuset i Hammerfest. Ved 12-tiden var ambulansen på vei tilbake og UP-patruljen fra Hammerfest målte ambulansens hastighet med laser til 112 km/ i 90-sonen i Repparfjorddalen.

Sjåføren, som ønsker å være anonym etter det han mener har vært en belastende sak, forklarte i Hammerfest tingrett at ambulanseteamet i samråd med AMK-sentralen og lege bestemte at også hjemturen med den samme pasienten skulle foregå som hastetur.

Tiltalte og hans kollega avgjorde å kjøre så fort som mulig til Alta, fordi den 80 år gamle pasienten var dement, hadde smerter og hadde tilbrakt mesteparten av dagen på en ambulansebåre. Det var også dårlig bemanning på ambulansebasen i Alta.

Politiet trodde imidlertid ikke på at det var grunn til å kjøre utrykning – og skrev i stedet ut en bot på 5.500 kroner til ambulansesjåføren.

Uten blålys og sirener

Boten ble ikke vedtatt, og dermed møttes blålysetatene i retten i november.

– Vanligvis er turene vi kjører gradert etter viktighet og forventet kjørehastighet allerede før avgang. Det betyr at vi vet før starten hvor fort vi må kjøre i forhold til pasientens tilstand. Men så er det slik at tilstanden kan endre seg underveis, og da må vi selv kunne avgjøre om det er behov for å høyne graderingen og dermed kjøre fortere, påpeker Klemets, som tok seg av pasienten på denne juni-turen fra Hammerfest til Alta.

– Enkelte reagerer nok på at vi noen ganger kjører utrykning uten verken sirener eller blålys. Men ifølge vegtrafikkloven er dette ikke et krav annet enn når vi ber den øvrige trafikken om fri vei. Å kjøre over Sennaland i snøvær og snøfokk med blålys er forstyrrende for sjåfør og pasient, pluss at det stresser annen trafikk. Vi bruker selvsagt både blålys og sirener når det er mye trafikk og behovet for fri vei er der, påpeker Klemets.

Nødvendig for tjenesten

Hammerfest tingrett mente at ambulansepersonell til en viss grad selv må kunne vurdere når tjenesten krever at fartsgrensene kan brytes.

Blant annet henvises det til en høyesterettsdom som omhandler viktigheten av å komme fort nok tilbake til basen.

«En slik sammenheng antar jeg at man etter omstendighetene vil kunne finne for eksempel i situasjoner der kjøretøyet er på vei inn fra en utrykning som har medført vesentlig svekkelse av beredskapen på basen, og hvor man på grunn av kommunikasjonsproblemer eller av annen årsak ikke kan foreta ny utrykning uten først å kjøre inn til basen», heter det i uttalelsen fra Høyesterett.

Dette var en tolkning Hammerfest tingrett også mente var dekkende for denne saken.

Anken avvist

Politiet nektet likevel å godta tingrettens konklusjon, og anket saken videre til lagmannsretten. Men etter en vurdering, valgte lagmannsretten å avvise saken. Aktors påstand om 5.500 kroner i bot og 3.000 kroner i saksomkostninger til ambulansesjåføren, ble dermed ikke hørt.

– Vi har et svært godt forhold til politiet og særlig til Alta-politiet. Vi håper selvsagt det fortsatt blir sånn i fremtiden, påpeker Klemets som vitnet og bakket opp sin kollega i tingretten.

– Det er også viktig å understreke at vi alltid har fokus på det å være aktpågivende, varsom og hensynsfull også under utrykninger med ambulansen, legger Klemts til.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter