Jarle Mjøen"/>

– Nytt forsøk på nedleggelse

Forslaget om å sommerstenge Jansnes blir møtt med hoderystende forundring i Alta kommune.
nyheter

– Dette forsterker den følelsen vi har hatt av at ledelsen i DPS Vest-Finnmark har som mål å legge ned tilbudet på Jansnes, sier leder for hovedutvalget for helse og sosial, Torfinn Reginiussen før han legger til:

– Det henger ikke på greip at ledelsen i januar kan konkludere med at det er umulig å skaffe ferievikarer i juli, og at institusjonen derfor må holdes stengt. Dette må være et vikarierende argument for å dekke over et ønske om økonomisk innsparing.

Tatt på senga

Leder for Klinikk psykiatri og rus i Helse Finnmark, Inger Lise Balandin, avviser på det sterkeste at sommerstengte dører på Jansnes vurderes for lettere å kunne stenge institusjonen permanent.

– Nei, det vil jeg tilbakevise på det sterkeste, klargjør Balandin.

Konstruert sak

Hun mener at sjokkmeldingen som ble presentert i NRK om at Jansnes kan bli sommerstengt er blitt en konstruert sak.

– Helse Finnmark har ikke besluttet å sommerstenge hverken Jansnes eller andre av døgnenhetene. Sommerstenging av Jansnes er bare et av flere alternativer som ble drøftet i forbindelse med ferieplanleggingen. Hvilke løsninger vi til syvende og sist kommer til å velge for å få avviklet ferien er det ikke tatt noen beslutninger om, klargjør Balandin.

– Så sommerstenging av Jansnes er ikke sannsynlig?

– Jeg vil ikke uttale meg om den er sannsynlig eller ikke. Det er opp til lederne på Post Jansnes og Post Alta sammen med ledelsen i DPS Vest-Finnmark å finne en god løsning, men per i dag er ikke stenging mer sannsynlig enn andre alternativ.

Rystet

I Alta er helsepolitikerne som følger med utviklingen rundt døgninstitusjonen Jansnes rystet over det som nå kommer fram.

– Vi har hatt to møter med klinikkledelsen siden nyttår. Her det ikke kommet noen signaler om at det vurderes sommerstegning. Til tross for en tett dialog blir vi informert om et så dramatisk tiltak gjennom media. Det holder ikke, påpeker Torfinn Reginiussen.

Han er bekymret for hvilket tilbud som kommer til å møte pasientene til sommeren.

– Jeg er blitt opplyst om at Jansnes hadde svært høyt belegg i sommermånedene i fjor. De tok seg også av flere akuttilfeller. Stenges dørene i sommer vil det bety en dramatisk situasjon både for pasientene og ikke minst familiene deres. Jeg tror heller ikke kommunene i det området Jansnes betjener er klar over hva som skjer, påpeker hovedutvalgslederen.

Umulig

Altaposten har vært i kontakt med flere av de ansatte på Jansnes. De viser imidlertid til et klima skapt av ledelsen i Helse Finnmark der de ikke kan uttale seg.

– Vi skulle gjerne sagt mye om denne saken, men vi har fått munnkurv. Det blir imidlertid dumt når ledelsen viser til problemer med å skaffe ferievikarer som argument for å stenge i sommer. Vi har aldri tidligere hatt problemer med ferieavviklingen, sier en av de ansatte med lang fartstid ved institusjonen.

Ifølge tall Altaposten har fått oppgitt av ansatte skal belegget i juli i fjor ha vært på 85 prosent ved Jansnes og 71 prosent ved Post Alta. Totalt har de to institusjonene 25 plasser som i juli er foreslått redusert til 10 plasser.

Les mer i dagens PDF eller papiravis!

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter