Magne Kveseth"/>

Gull i Biedjovaggi solgt til nytt selskap

Det Stockholmsbaserte selskapet Arctic Gold kjøper IGE Nordic sine rettigheter til drift i Biedjovaggi.
nyheter

Det er morselskapet International Gold Exploration som eier funnene og de selges nå helt til Arctic Gold.

IGE Nordic har gjennom to sesonger drevet leteboring i området med sikte på å etablere en gruve. Nå har selskapet solgt sine rettigheter i Biedjovaggi til Arctic Gold for 2,4 millioner SEK, men IGE fortsetter som deleier i selskapet med en 20 prosents eierandel.

Administrerende direktør i IGE Nordic, Frederic Bratt sier i en kommentar at de nye eierne har store planer og for IGE har det vært viktigst å konsentrere seg om det nye nikkel-anlegget de etablerer i Rönnbäcken i Sverige. Derfor selger de rettighetene i Biedjovaggi.

I en børsmelding i Sverige heter det at Arctic Gold vil fokusere på utvinning i Biedjovaggi og selskapet som eies av majoritetseier Gradisca Invest AB hovedsaklig vil først og fremst satse på gull.

Salget mellom de to selskapene vil skje i løpet av første kvartal.

I den perioden det finske gruveselskapet Outokompo drev i Biedjovaggi (1985-1991) ble det av Outokumpu OY og datterselskapet Nordsulfid A/S tatt ut 21 500 tonn koppermetall og 6 200 kg gull.