Vidar Kristensen"/>

Bruker penger på seg selv etter dobbeltseier

I fjor måtte Alta kommune redusere sitt skattekrav mot hytteeierne. I går måtte Fefo luske hjem med halen mellom beina.
nyheter

I Bollo hytteforening triumferes og jubles det over dobbeltseieren over offentlige forsøk på å øke hytteskattene. Leder Bjørnar Bull og resten av foreninga skal nå bruke energien og pengene på helt andre ting enn å slåss mot offentlig forvaltning.

– I stedet for å bidra til enda større overskudd i Fefo, skal vi bruke pengene våre på å øke trivselen og kvaliteten i hytteområdet, lover Bull.

Avvist av Høyesterett

I går ble det klart at Høyesterett ikke vil behandle den såkalte festeavgiftsaken, der Statskog ville regulere 64 festekontrakter i Verdal etter tomteverdien. Høyesteretts avvisning betyr at lagmannsrettens dom, som ga tomtefesterne medhold i at festeavgiftene skulle reguleres etter vanlig prisstigning, er rettskraftig. Dette får presedens også for Fefos praksis.

Fefo har lenge hatt lyst til å regulere festeavgiften på hyttetomter kraftig opp, spesielt i Bollo der noen av fylkets mest verdifulle hyttetomter ligger. Fefo har taksert tomteverdien til 200.000 kr, som i verste fall kunne gitt opp mot 12.000 kr i årlig festeavgift. Nå skrinlegges den muligheten for godt.

1500 hytteeiere berørt

– Før jul tok Fefo ut skjønn mot en del tomtefestere for å fastsette nye festeavgifter. Samtidig ba Fefo om at skjønnet ble stanset i påvente av Høyesterett sin behandling av ovennevnte sak. Avgjørelsen i Høyesterett medfører at de skjønn Fefo har begjært vil bli trukket, og festekontraktene blir regulert i henhold til vanlig prisstigning, opplyses det i en pressemelding fra Fefo.

I Finnmark er det Bollo og Bull som har tatt kampen opp mot Fefo på vegne av 1500 hytteeiere. Alltid sindige Bull tar ikke av etter å ha hentet seieren hjem, men konstaterer lettet at man nå får mer forutsigbarhet i forholdet til Fefo.

Selv har han bare 220 kroner i årlig festeavgift, mens de nyeste hyttene har 4.500 kr.

Skatt uten gjenytelse

I fjor ble det klart at Alta kommune ikke kan kreve eiendomsskatt for 1000 kvm tomt for festede hyttetomter. Det medførte noen hundrelapper i redusert eiendomsskatt. Også den kampen var det Bull og Bollo som førte ? og vant.

– Min motivasjon for å bruke tid på disse to sakene er at verken kommunen eller Fefo bruker penger på infrastruktur i hytteområdene, men bruker økningene som ren beskatning. Det syns jeg er feil. Vi skal nå i egen regi fortsette med å bruke penger på infrastruktur, som er viktigere enn både eiendomsskatt og festeavgift, fastholder Bull.

Hytteeierne kjører opp skiløyper, de betaler for preparering av scooterløypa og de hugger skog langs veien om sommeren. De jobber også for å få oppgradert både veier og parkeringsplasser.

– Det er her neste slag står, slår Bull fast, før han avslutningsvis oppfordrer sine medlemmer til å bidra i spleiselaget med Sorrisniva for å få preparert scooterløypa resten av vinteren.

– Jo flere som bidrar, dess flere turer kan tråkkemaskinen kjøre gjennom Bollo, minner han om.