Jarle Mjøen"/>

Vil bygge i Komsa og rundt Sandfallet

Framtidens Alta kan bli uten landbruk på Aronnes og med boliger i Komsa og rundt Sandfallet.

  Foto: Jarle Mjøen

Det kan kanskje synes som vi er i en veldig heldig situasjon med mye ubebygd og tilgjengelig areal, men det er dessverre en myte.

Arealplanlegger Ulla Sennesvik
nyheter

– Skal vi unngå de store konfliktene kan det gjøres best med å bre byen utover. Da kan vi spare landbruksjord på Aronnes og ikke bevege oss med boliger inn i Komsa og på Sandfallet. Men ønsker vi at Alta skal bli en randsoneby? spør arealplanlegger Ulla Sennesvik - kvinnen som har fått ansvaret for å planlegge 4000 nye boenheter i Alta.

Vil vokse

Hun har brukt hundrevis av timer foran plankartet for å finne løsninger på den veksten alle ønsker og tror vil komme. Stemmer prognosene må Alta ha 4000 nye boenheter fram mot 2030. Og det bør ikke være noe problem i en by som har mer tilgjengelig areal enn kanskje noen andre i landet, mener de fleste.

– Det kan kanskje synes som vi er i en veldig heldig situasjon med mye ubebygd og tilgjengelig areal, men det er dessverre en myte, sukker Ulla.

Umulig uten konflikt

Hun klikker raskt fram kartet av Alta kommune. Deretter legger hun på områdene som er båndlagt til landbruk. Så kommer nye klikk som viser flomvernområde, støysone, kulturminnevernområde, luftfartsrestriksjoner, landskapsvernområder og 100-metersgrensen langs strandsonen. Etter å ha klikket rundt 30 ganger og lagt på stadig nye områder som er båndlagt av en eller annen grunn, er det knapt en kvadratmeter areal tilbake som ikke er forbundet med restriksjoner eller båndleggelse.

– Skal vi ha vekst betyr det konflikter. Arealbruken må også avklares med sektormyndighetene som har innsigelsesrett, påpeker leder for samfunnsavdelingen, Ommund Heggheim.

Bygger innover

I tillegg ligger traséen til den nye avlastningsveien som ekstra utfordring. Den spiser areal, men åpner også for nye mulige boligareal.

– Vekst krever areal, ikke minst til boligbygging, medgir Sennesvik og er tilbake til utgangspunktet: Ønsker vi en by som bygges utover og ikke innover?

Svaret har hun allerede fått hos politikerne og planutvalget. Hennes arbeidsordre er en by som bygges mest mulig innover. Det vil bli en mer miljøvennlig by der bilens rolle i Alta ikke lenger blir like enerådende.

– En slik strategi har klare miljøperspektiv. Samtidig er det god økonomi ved at vi kan bruke allerede eksisterende infrastruktur. Det vil gi lavere etableringskostnader og boutgifter, påpeker Ulla Sennesvik.

Store nye områder

I hennes forslag er det tapere. Den største sannsynligvis landbruksinteressene på Aronnes hvor det legges opp til nye store boligfelt. I tillegg vil gårdsbruket til Terje og Grethe Heggeli på Prestegårdsbakken bli historie. Hele området her er avsatt til sentrumsnære boliger.

Deretter anbefaler hun at boligene spiser seg inn i Komsa. Lillekomsa med området mellom E6 og høydebassenget blir et sammenhengende boligområde. I tillegg legges det opp til boliger i skråningen og flatene fra Alta sentrum helt fram til Sandfallet skole. Hele denne siden av Sandfallet opp mot videregående skoler skal gi plass til boliger.

– Det har vært reist spørsmål om grunnforholdene i deler av området, men ut fra de grunnundersøkelser som er gjort er konklusjonen at det er mulig å bygge på arealene, sier Reidar Olsen ? den andre arealplanleggeren som er involvert.

Les mer i dagens PDF eller papiravis!

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter