Vidar Kristensen"/>

Tror han får minst 300 millioner kr

Erik Karlstrøm er overbevist om at han har penger nok til å begynne å bore etter gass allerede om 14 dager.

  Foto: Origo

nyheter

Om seks dager skal North Energy avholde ekstraordinær generalforsamling, der dagens eiere vil beslutte å gå for en kapitalforhøyelse gjennom offentlig emisjon. Hvis direktør Karlstrøm får inn minimum 300 millioner kroner i emisjonen, er han og hans rundt 40 ansatte klare til å starte med selskapets første brønn om kort tid.

50 prosents sjanse

– Om 14 dager begynner vi å bore i lisens 433 på Haltenbanken, med britiske Centrica som operatør. Det er tidligere funnet hydrokarboner rundt denne lisensen, og vi regner med at der er over 50 prosent sannsynlighet for funn, sier Karlstrøm til Altaposten.

Feltet inneholder sannsynligvis naturgasskondensat, som er petroleumsfraksjoner som er i gassform i reservoaret, men blir flytende ved vanlig atmosfærisk trykk og temperatur. Slik kondensat kalles ofte lettolje, og har samme bruksverdi og pengeverdi som olje.

Lisens 433 ligger like ved Åsgård-anlegget, og en brønnramme på bunnen og ledning til Åsgård er alt som trengs av installasjoner for å få kondensatet ut i markedet. Om man ikke møter på problemer, som stort innhold av CO2 og mye væske, kan 433 være i produksjon i 2013. Hvis det er noe der.

Framførbart underskudd

Av de minimum 300 millionene North håper å få inn i emisjonen, går 50 millioner til oppkjøpet av 4 Sea Energy AS. Da gjenstår det 250 millioner kroner i borepenger, i en lisens hvor North har 12 prosent eierandel. North skal bore totalt åtte brønner for pengene som kommer inn. Hver brønn som skal bores koster en halv milliard kr. Umiddelbart ser det nok ut som dette regnestykket ikke går opp, men North gjør ikke dette alene, samtidig som statens gunstige skatteordning gjør at selskapet får tilbake 78 prosent av utgiftene. Tilsvarende skal staten ha 78 prosent av inntektene dersom feltet kommer i produksjon.

Tre miljøer investerer

I invitasjonen til emisjonen slår styret i North fast at man ønsker seg 400 millioner kroner inn i emisjonen. Fem millioner nye aksjer er forbeholdt dagens aksjonærer, mens 12,5 millioner aksjer er tiltenkt eksterne investorer.

– Jeg ser for meg en tre-deling; dagens aksjonærer i Nord-Norge, resten av Norge, og investorer i London bidrar med en tredel hver, sier Karlstrøm som torsdag var i Londons City-mijø – Europas sterkeste finansielle miljø – nettopp for å selge inn potensialet i North.

– Responsen i London var god, og vi skal nok klare å få inn nødvendig cash, melder han.

20 eller 50 kr?

At man har satt av fem millioner aksjer til nordnorske investorer, er en indikasjon på at det er på dette nivået lokale investorer har signalisert at de vil gå inn. Endelig tegningskurs blir mellom 20 og 50 kroner. Med 20 kroner og fulltegning vil North få inn 350 millioner kroner. Med 50 kroner og fulltegning vil North få inn nærmere 900 millioner kroner. Det anser ikke Karlstrøm som realistisk.

– Det er første gang vi setter en prislapp på selskapet, og er derfor usikre på hvor kursen vil ligge. Dette jobber vi nå med å kartlegge, og det endelige svaret vil foreligge etter generalforsamlingen i neste uke, sier Karlstrøm.

Direktøren skal eie mer

Generalforsamlingen skal også ta stilling til styrets anbefaling om at Kalstrøm skal få opsjon på å kjøpe seg opp til 2,5 prosent i selskapet. Han har i dag 1,6 prosent.

– Jeg vil benytte muligheten dersom jeg får den. Det er ikke uvanlig at administrerende direktør går inn med penger, som er et godt signal overfor eierne og nye investorer på at man har tro på selskapet, sier Karlstrøm.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter