Jarle Mjøen"/>

Ny dom kan mangedoble festeavgiften

Fefo venter på en høyesterettsdom som kan gi mulighet til å kreve inn inntil 10.000 kr året i festeavgift for hyttetomter.
nyheter

– Vi har sendt ut en stevning og krav om skjønn, men det er kun for å sikre at tidsfristene for å kunne justere festeavgiften overholdes. Samtidig vil jeg understreke at signalet fra styret er klart og tydelig på at vi ikke under noen omstendighet vil utnytte en dom til å maksimere festeavgiften. Ingen behøver å frykte at de må ut med festeavgift på over 5000 kr, understreker direktør i Finnmarkseiendommen (Fefo), Jon Meløy.

Konfekt fra Fefo?

Leder i Bollo hytteforening, Bjørnar Bull, er en av hytteeierne som har mottatt krav fra Fefo. Noen dager før jul tok Fefo ut søksmål mot Bull og andre hytteeiere som har festekontrakter hvor fristen for regulering går ut i 2009.

– Jeg forstår at mange reagerte på søksmålet som kom i form av en pakke med en tykk bunke papirer. Da jeg så forsendelsen tenkte jeg; julegave og konfekt fra Fefo? Dessverre var det ikke konfekt, men neppe heller noe å miste nattesøvnen over. Jeg tror vi hytteeiere har en god sak og Fefo en tilsvarende dårlig, sier lederen i hytteforeningen.

Uenighet

41 hytteeiere i Bollo fikk rett før jul varsel om at festeavgiften kan stige betydelig. Fefo begrunner prosessen de har igangsatt med et ønske om å harmonisere festeavgiften i samme område. I dag er det hytteeiere i Bollo som betaler 220 kr året i festeavgift til Fefo, mens nyfestede tomter i samme område har en årlig minimumsavgift på 4500 kr.

– Fefo vil at festeprisen skal kunne fastsettes i forhold til markedspris. Legges dette prinsippet til grunn vil enkelte måtte regne med en betydelig økning, medgir Meløy.

Fristen utløper

Han sier at fristen for å få markedsjustert festeavgiften for noen svært få hytter gikk ut i 2006-2007 og 2008. Hovedtyngden av festekontrakter må justeres i 2010, mens fristen for å øke avgiften for de 41 omtalte festere utløper i 2009. De har nå fått krav fra Fefo om skjønn, som altså er utsatt i påvente av høyesterettsdommen som vil danne presedens i saken.

– Det er to måter å regulere festeavgiften på. Enten med konsumprisindeksen (KPI), som er hovedregelen, eller ved å markedstilpasse festekontrakten. Det kan kun skje én gang og siste frist er innen 2012. Etter det har grunneieren kun anledning til å regulere avgiften i tråd med den generelle prisstigningen, forklarer direktør Meløy.

10.000 kr

Skulle Statskog få medhold i saken de har anlagt mot hytteeierne i Nord-Trøndelag, vil det danne presedens. I så fall kan også Fefo markedstilpasse festeavgiften. Det skjer ved skjønn med utgangspunkt i at den årlige avgiften kan settes inntil fem prosent av tomtens verdi. Tidligere har Fefo antydet overfor Altaposten at tomter i Bollo-området kan ha en markedsverdi på 200.000 kr. Er skjønnsretten enig i dette kan festeavgiften komme på opp mot 10.000 kr.

– Som sagt har styret gitt signaler om at det ikke er ønskelig at festeavgiften maksimeres. I dag betaler ingen festeavgift til Fefo på hyttetomta på over 5000 kr. Jeg er sikker på at det heller ikke vil bli tilfelle for hytteeierne i Bollo, fastholder Meløy.

Les mer i dagens PDF eller papiravis!