Tom Skoglund"/>

Kutter samarbeidet med ransansvarlig

Instruktøren som var ansvarlig for tabbe-ranet ved Esso får ikke flere oppdrag for Statoil.
nyheter

Informasjonssjef Pål Heldaas i Statoil Norge legger ikke skjul på at han fikk hakeslepp da han fikk vite om tabbeøvelsen i Alta tirsdag ettermiddag. Ifølge han har noe lignende som dette ikke skjedd i selskapets historie, i alle fall ikke de 20 siste årene.

Den flaue feilen var et faktum idet en innleid person som skulle spille bevæpnet raner misforsto informasjon gitt under kurset, og «ranet» Esso-stasjonen i Bossekop i stedet for Statoil.

– Vi har omkring 30 ranskurs i året, hvor omkring 800 ansatte deltar. Og noe liknende som dette har vi ikke hørt om før, sier Heldaas.

Klandrer kursholder

Tabben får flere konsekvenser.

– Instruktøren som var ansvarlig for dette kurset får ikke nye oppdrag for Statoil Norge. Denne beslutningen ble tatt og formidlet allerede i går, forteller Heldaas.

– Hvem har ansvaret og skylda for at dette skjedde?

– Vi som oppdragsgiver har et overordnet ansvar. Vi har utarbeidet rutiner som kurstilbyderen, i dette tilfellet Norsk Utrykningsforum, skal følge i henhold til avtalen. Og de beskriver dette som et tilfelle av rutinesvikt hos dem, sier Heldaas.

– Hvilket ansvar har skuespilleren?

– Det tar vi ikke stilling til, da vi forholder oss til hans oppdragsgiver.

Går gjennom rutinene

Selskapet vil ta en ny, grundig gjennomgang av sine rutiner når det gjelder ransøvelser.

– Vi har allerede grundige rutiner for hvordan realistiske simuleringer av ran skal gjennomføres. Og det er også et krav at rutinene følges opp av instruktørene. Derfor skal vi i Statoil nå gå gjennom episoden fra Alta sammen med alle våre instruktører, for å se hva som gikk galt og hva de kan gjøre for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Skal ikke kunne gjøre feil

Mannen som gikk inn på feil stasjon var leid inn for anledningen, og informasjonssjefen medgir at det da er ekstra nøye at helt korrekt og grundig informasjon blir gitt, for å unngå misforståelser.

– Her snakket vi om en person som ikke er vant med hvordan Statoil-stasjonen skal se ut når den er klar for en ranssimulering. Vi stenger av stasjonen, tømmer den for folk og har egne folk på utsiden med vester, som varsler fra om at det pågår en øvelse.

– Vedkommende som er skuespiller skal også få muntlig beskjed fra folk på stedet om at alt er klart, og at simuleringen kan starte. Så i dette tilfellet snakker vi om et uhyre leit tilfelle av menneskelig svikt, hvor informasjonen fra kursholder til skuespiller ble misforstått eller ikke var god nok.

– Hvordan vil dere hindre at dette skjer igjen?

– Det kan være vi vil kreve at det kun brukes Statoil-ansatte som skuespillere. Eventuelt at skuespilleren fysisk skal følges inn i vedkommende Statoil-stasjon før simuleringen startes.

Tilbyr krisehjelp

Statoil Norges utvalg som behandler ran, ransforebygging og etterarbeid etter ran slapp alt de hadde i hendene da uhellet var ute tirsdag ettermiddag.

– De har ikke jobbet med annet siden de fikk beskjed om dette. Det viktigste for oss nå er å sørge for at oppfølgingen av de to skadelidte blir god. Dette håndteres fra vår side som om det var et virkelig ran, i og med at konsekvensen for de skadelidte kan bli som i et virkelig ran. Så vi lar ikke saken ligge selv om Esso følger opp med sitt eget profesjonelle apparat. Vi føler at vi har et ansvar for feilen som ble gjort, sier informasjonssjefen.

Må følges opp

Som Altaposten skrev i går har også skuespilleren som var leid inn gjort sitt for å følge opp de to Esso-ansatte som uvitende ble utsatt for det fiktive ranet.

– Vi er glad for alt vedkommende gjør som kan medvirke til å rette opp skaden og gjøre situasjonen lettere for de to jentene. Men vi opprettholder vår hovedkonklusjon ? dette skulle aldri ha skjedd, det skulle ikke vært mulig med de strenge reglene som finnes og alvoret i å simulere et væpnet ran, sier han, og legger til:

– Vårt hovedfokus nå ligger på de to kvinnelige Esso-ansatte. Men det er også viktig at skuespillerens kolleger og arbeidsgiver følger ham opp på en god måte. Han har tross alt vært gjennom noe som også for han må ha blitt oppfattet som traumatisk.