Jarle Mjøen"/>

– Forsvarsløs overfor partiets antydninger

Etter at Laila Davidsen kom på kant med Frp-ledelsen i Alta, er hun blitt utsatt for rykteflom.

Jeg har ikke gjort noe som ikke tåler dagens lys, men er blitt møtt med de mest vanvittige ryktene

Laila Davidsen
nyheter

Nå forlanger Davidsen, som er på vei ut av aktiv politikk, at Bjørn Odden og andre i partiledelsen slutter med dulgte hentydninger og insinuasjoner. Hun fritar Frp for all taushetsplikt.

– Dette er et spill hvor jeg blir fullstendig forsvarsløs. Jeg har forholdt meg taus og forsøkt å skjerme Frp. Denne saken startet med at jeg ble oppringt av Altaposten etter at partiledelsen hadde bekreftet at det var samarbeidsproblemer, understreker Davidsen overfor Altaposten

Insinuasjoner

Altaposten snakket med gruppeleder Bjørn Odden etter formannskapsmøtet sist fredag. Han holdt fast ved at partiet har sagt det som kan sies i offentligheten om den tidligere partitoppen.

– Men hva er det Laila Davidsen har gjort som du og Frp ikke vil si i offentlighet?

– Vi har taushetsplikt og kan ikke uten videre gå ut i media med alt vi vet. Gjør vi det kan også personlige forhold bli tema. Derfor behandler vi dette som en personalsak.

– Så du vil ikke si noe om hva Davidsen skal ha gjort som diskvalifiserer henne som toppolitiker for Frp?

– Nei, vi har i stedet bedt media stille Davidsen noen konkrete spørsmål. Det er nå opp til media som har startet dette å få fram svarene om dere egentlig ønsker det. Vi har sagt det vi kan.

Rykteflom

Laila Davidsen reagerer med vantro på at Frp-ledelsen fortsetter gjødslingen av det hun betegner som en rykteflom ute på byen.

– Jeg har overhodet ikke noe å skjule. Jeg har ikke gjort noe som ikke tåler dagens lys, men er de siste dagene blitt møtt med de mest vanvittige ryktene om hva jeg skal ha foretatt meg. Bakgrunnen for ryktene er de insinuasjonene Frp-ledelsen har kommet med til media, fastholder Davidsen, som var andrekandidat for Frp ved siste stortingsvalg.

Hun sier at det i utgangspunktet kan høres tilforlatelig ut at Odden og Frp-ledelsen ikke vil gå ut med personlige forhold til media, men at det blir uhyre merkelig når de ikke kan fortelle henne selv hva hun skal ha gjort som har resultert i at hun er uspiselig i partiet.

– Det er rett og slett ekkelt det som skjer. Det går på meg som person, og ryktene svirrer. De er jeg helt forsvarsløs mot.

Eksempelets makt

Odden hevder på sin side at Alta Frp nå tar et oppgjør med ukultur i egne rekker – og at den må feies ut for å få folks tillit.

– Vi i Frp kritiserer gjerne andre politiske parti og styrende organer for å ikke opptre redelig, ryddig og rettferdig. Skal vi være troverdig må vi selv framstå på en måte overfor befolkningen, slår Bjørn Odden fast, gruppeleder og den mange tror blir mannen som skal fronte Frp som ordførerkandidat ved neste valg.

Han betegner bråket i Alta Frp som er brettet ut i media som partiets oppgjør med en ukultur som har fått vokse seg så stor at et oppgjør har vært nødvendig. Odden understreker at denne ukulturen ikke bare har fått rotfeste i Alta Frp, men også i høyeste grad er å finne i fylkespartiet.

– Alta Frp står hundre prosent bak det vi har gjort så langt. Det Laila Davidsen og Sigsten Evjen måtte være misfornøyd med har de hatt alle muligheter til å ta opp internt i partiet hvor vi har gode prosesser for denne type saker, hevder Odden.