Rune Østlyngen"/>

Kommunalt ansatt tok en «shortcut»

En kommunal saksbehandler og en maskinentreprenør har tatt seg til rette på hver sin kant i Bollo.

LUFTIG: Hytta til den kommunalt ansatte saksbehandleren er både for høy og bygd feil vei. Nå har prosjektet fått stoppordre fra Alta kommune. 

STYGGE SPOR: Her er den daglige lederen ii et lokalt maskinentreprenør-firma i gang med å gjøre grunnarbeider til konas hytte. Fremferden ryster Arnold Hammari i Alta kommune. 

nyheter

– I kampens hete hender det jo at man kan ta noen «shortcuts» for at prosjektet ikke skal bli forsinket, sier avdelingsingeniøren i Alta kommune, som til daglig fungerer som saksbehandler.

Visste hva han gjorde

Ifølge byggetillatelsen skal pålene under hytta hans i gjennomsnitt ikke være høyere enn 60 centimeter. Den skal også stå med langsiden vendt nedover i terrenget. Hyttebyggeren har imidlertid løftet hytta rundt to meter i forkant og vridd den 90 grader i forhold til godkjennelsen.

Mannen hevder han kjøpte hyttetomta forrige vinter og at han ikke visste om vanskelige terrengforhold den gangen.

– Etter at snøen forsvant, ble det klart at myr gjorde det umulig å plassere hytta den veien byggetillatelsen krevde. Jeg kom også lavt i bakkant på den ene siden. Jeg måtte derfor snu hytta og heve den for å få den reist, forklarer han.

– Men hvorfor stoppet du ikke opp og søkte om å få lov til å gjøre endringer?

– Jeg skjønte hva jeg gjorde. Men det ville forsinket prosjektet å stoppe opp for å søke om endringer. Men jeg lover å ordne opp. Til sommeren skal hytta senkes og jeg skal søke om å få la den stå permanent den veien den er bygd, kommenterer hyttebyggeren.

Han fikk, etter at Altaposten tok tak i saken, muntlig stoppordre inntil videre.

– Jeg skal ikke gjøre noe med hytta før tela slipper, og har forklart og beklaget meg overfor byggavdelingen i Alta kommune, legger mannen til.

Inn med maskin

Det er ikke bare den kommunale sakebehandleren som har brutt reguleringsbestemmelsene for hyttefeltet i Bollo.

Fra Bolloveien, som går fra Detsika til Romsdal og som passerer like forbi tomta til en kvinnelig hyttebygger, er det kraftige spor etter en gravemaskin i terrenget ned mot tomta ved Gåstjønna. Kvinnen er gift med en mann som er medeier i et lokalt entreprenørfirma.

– Dette har ingenting med entreprenørfirmaet å gjøre. Det er andre som har lånt maskin hos oss for å hjelpe til på dugnad, forklarer mannen, som er firmaets daglige leder.

– Når høsten kommer neste år vil det ikke være noen spor igjen etter minigraveren, hevder den kvinnelige byggherren.

Bør ta kontakt

Hun synes det er rart at Altaposten velger å sette søkelys på saken etter tips.

– Dersom noen i området lurer på hva vi driver med, bør de stikke innom og spørre fremfor å tipse avisa. Jeg anlegger ikke noen vei, for jeg vil ikke gjøre tilgangen til hytta bedre for andre. Jeg klarer å gå de meterne det er ned til hytta. Når vi er ferdig vil ingen reagere. Alt vil bli sådd igjen og ryddet pent opp, hevder hun.

– Men ifølge reglene er det ikke lov å kjøre inn i terrenget slik at det blir spor. Betyr ikke disse reglene noe for dere?

– Det er så mye myr på tomta at sand må kjøres på for at ikke hytta skal kaste på seg. Men vi skal rydde pent opp og alle spor skal slettes, understreker kvinnen.

Nye veier

Folk som ferdes i hytteområdene i det store Bollo-feltet har gjennom flere telefoner til Altaposten reagert kraftig på hvordan noen «får lov» til å ta seg til rette.

Blant annet er det anlagt veier på midlertidig eller permanent basis. Også rydding av tomter med gravemaskin som har etterlatt stygge spor i terrenget, blir mer og mer vanlig.

– Dersom noen reagerer på det vi har gjort, bør man se hvordan andre oppfører seg. Mange er mye, mye verre enn oss. Dette burde man kanskje heller tatt tak i, mener hyttebyggeren ved Gåstjønna.

Les mer i dagens PDF eller papiravis! Og se mer om saken i dagens TV Nord-sending!