Jarle Mjøen"/>

Påstår rådmannen er ordførerens løpegutt

I en kronikkserie tegner SV-politiker Kristian Johnsen er bilde av rådmann Bjørn Atle Hansen som en lydig løpegutt for ordføreren.

KONTROLL? Kristian Johnsen (til høyre) mener det er alt for tette bånd mellom rådmann Bjørn Atle Hansen og ordfører Geir Ove Bakken, og at det i realiteten er ordføreren som har overtatt ansvaret for saksbehandlingen i Alta kommune. (Arkivfoto) 

nyheter

– Unnskyld at jeg må le. Dette er rett og slett ikke sant. Kristian Johnsen ser tydeligvis spøkelser på høylys dag. Dette blir i overkant mye konspirasjonsteori, glipper det ut av ordfører Geir Ove Bakken, til tross for at han egentlig avslår å kommentere påstandene til SV-politikeren.

Bakken understreker at rådmannen har holdt god avstand til den politiske ledelsen i sine saksforberedelser og innstillinger:

– Det hender ikke sjelden at jeg blir overrasket når rådmannen har konkludert og lagt fram sin innstilling.

Pen i tøyet

I sin kronikk skriver Johnsen følgende:

«Ansvaret for saksbehandling må tilbakeføres til rådmannen, de politiske prosessene må baseres på faglige vurderinger, og mindretall og ansatte må få gjeninnført sine rettigheter til informasjon og medvirkning.»

Dette kan ikke tolkes på noen annen måte enn at SV-politikeren, som er en del av kommunens politiske flertall, mener at ordføreren og den politiske ledelsen i praksis har overtatt ansvaret for saksbehandlingen. Johnsen stopper imidlertid ikke her:

«Bjørn Atle Hansen er både pen i tøyet og har i offentlige sammenhenger en tilsynelatende akseptabel framferd. Han bør gis tida fram til juni med å bevise at han holder mål når rollefordelingen mellom politikk og administrasjon er gjenopprettet.»

Presset ut

Samtidig hevder Kristian Johnsen at tidligere rådmann Knut Krane ble presset ut av stillingen fordi han ikke lot ordføreren og den politiske ledelsen legge premissene for saksutredningene.

«Etter hvert som årene gikk var det på avstand ikke vanskelig å se at rådmannens motstand mot å gi fra seg ansvaret for saksforberedelse førte til konflikter. Klarest kom dette til syne da hans åremål skulle fornyes. Kritikken mot Krane fra flertallspartiene var at han var for sterk og egenrådig. Ved å slåss for de ansattes rettigheter og for at all saksbehandling skulle være basert på fakta og faglige vurderinger, gjorde han seg stadig mindre populær hos de som ønsket politikerstyring.»

Rådmannsskiftet

Om Bjørn Atle Hansens inntreden i rådmannsstolen i 2005 skriver SV-politikeren:

«Endelig hadde man fått en rådmann som aksepterte at han skulle innhente styringssignaler fra politisk ledelse i forkant og før saker var utredet. Ønsket om å ha effektiv «politikerstyring til det beste for Alta-samfunnet» var endelig oppfylt. Kommunal parlamentarisme er i praksis innført uten at kommunestyret kan stille flertallet ansvarlig for det som utredes og hvordan ting gjennomføres.»

Ta ansvar

Kristian Johnsen mener rådmann Bjørn Atle Hansen har blitt styrt politisk i flere tunge saker, og dermed ikke gitt disse en forsvarlig saksbehandling. Han nevner eiendomsskattesaken spesielt. Samtidig peker han på overskridelsene rundt Nordlysbadet der ansvaret er blitt pulverisert. Johnsen stempler rådmannen som formelt ansvarlig for millionoverskridelsene. Først og fremst fordi han har overlatt saksbehandlingen til «politisk ledelse».

«Når ordfører i kommunestyret 27.10.09 skamroser rådmann for det arbeidet han har gjort, får vi ta det som tegn på at han allerede har fraskrevet rådmannen ansvar for at kommunestyret ikke har fått forsvarlige saksforberedelser i denne saken», skriver Kristian Johnsen.