Rune Østlyngen"/>

– Feiter opp reinen på vår innmark

Kåre Vidar Heitmann i Eiby er så fortvilet over reinplagen at han fyrte av tre hagleskudd i går.
nyheter

– Det har aldri vært snakk om at jeg har truet reingjetere eller andre med å skyte dem. Men ja, neste gang jeg ser rein på jorda mi, så skyter jeg. Det sa jeg til gjeterne i går, forklarer Heitmann.

Knuser jorda

Heitmann mener det er viktig å forstå hvilke tap han som bonde opplever når reinen pressen inn på jordene.

– For to år siden hadde jeg 1000 rein på de nysådde jordene mine. Jeg måtte pløye opp 30 mål og hele investeringen jeg hadde satset på såingen gikk tapt. Jeg føler det rett og slett som tyveri når reineierne presser reinen inn på jordene fra Øytun og oppover for å feite opp dyrene sine. Mange av dem er ganske magre når de kommer fra sommerbeite på øyene, mener Heitmann.

– Blir dyrene presset inn på jordene?

– Ja. For noen år siden var det ingen rein her. Nå er de overalt og ingen gjør noe med problemet. Det er helt tydelig at gjetingen ikke er god nok i forhold til antall dyr, hevder han.

Ble selv truet

Heitmann forteller at gårdagens konfrontasjon startet med at han troppet opp i gjeternes lavvo ved Røstan, ikke langt unna der reinen oppholdt seg.

– Jeg ga beskjed om at reinen måtte fjernes fra jordene. Da kom en av gjeterne helt opp i ansiktet mitt og lurte på om jeg ville kjenne knyttnevene hans. Da gikk jeg. Like etter skjøt jeg tre skudd over hodene på reinen på jorda. Det var nesten ingen reaksjon, men gjeterne kom i alle fall kjørende. Jeg sa da at neste gang skyter jeg reinen som kommer inn på jordene mine. Det ble ikke nevnt ved ett ord at jeg skulle skyte gjeterne. Noe må skje, for disse guttene bryr seg ikke, mener Heitmann.

Noen må ta tak

Kåre Vidar Heitmann understreker at han har satset mye penger og egeninnsats i nytt fjøs og jorder som skal gi gode avlinger.

– Jeg tyner jordene så mye som mulig og høster to ganger hver sommer. Når reinen tramper ned timoteien, knekker stråene og da blir jorda helt svart. Reindrifta gjør som de vil og jeg må innrømme at jeg har mistet tiltroen til at de vil bidra til et bedre forhold til bøndene. Bare det at de oppholder seg på denne siden av Skoddevarre hvor de ikke har vært før, eller skal være, sier sitt. Jeg opplever at de ikke respekterer oss og gir f i om reinen beiter på innmarka vår. Jeg er veldig fortvilet og dirrer av irritasjon, medgir Heitmann.