Jarle Mjøen"/>

– Et svik mot Finnmark

Ap ble skremt av en antisamisk valgvind utløst av Frp. Derfor snudde Helga Pedersen og parkerte Kystfiskeutvalgets arbeid, hevder Aili Keskitalo.

INGEN RETTIGHETER: NSR-leder Aili Keskitalo hevder at Helga Pedersens «begravelse» av kystfiskeutvalgets innstilling fratar kystbefolkningen i Finnmark historiske rettigheter. 

FULL PARKERING: Helga Pedersen får kjeft etter at Kystfiskeutvalget ble parkert før helga. 

nyheter

NSR-sjefen hadde fryktet at dette kunne skje.

– Allerede i valgkampen advarte jeg mot at Ap ville bli påvirket av de heftige utspillene og angrepene mot samiske rettigheter som kom fra Frp, påpeker Aili Keskitalo.

Skuffet og sint

NSR og Keskitalo innrømmer at det gjør ekstra vondt at det er Helga Pedersen som begraver Kystfiskeutvalgets innstilling - og måten det gjøres på.

– Konklusjonen til regjeringen tolkes i ulike retninger, men jeg forholder meg til hva Helga selv har uttalt; finnmarkingene og sjøsamene har ingen rettigheter til fisken langs kysten. Det sårer ekstra fordi Helga Pedersen gjennom det området hun kommer fra i Tana skulle ha den beste innsikt i hva som skjedde da fartøykvotene ble innført i 1990, påpeker Keskitalo som tegner et bilde av Helga Pedersen som en sviker mot sine egne.

– Jeg håper flest mulig ser programmet på NRK1 i morgen «Kastet på land». Det forteller en sterk historie om hvordan de små ble ribbet for rettigheter. For mange enkeltmennesker og bygder ble det en rasering av livsgrunnlaget.

Enig med utvalget

Helga Pedersen overtok fiskeridepartementet med et uttalt mål om en mer regional fiskeriforvaltning. Ikke lenge etter at hun var kommet på plass i fiskeridepartementet satte hun ned Kystfiskeutvalget, som under ledelse av Carsten Smith konkluderte med at kystbefolkningen og sjøsamene har rettigheter til fiskeriressursen i de nære kystområdene. Utvalgets enstemmige anbefaling ble at det på bakgrunn av rettighetene opprettes lokale kvoter som fordeles til fiskerne i Finnmark.

3000 tonn

Svaret fra Helga Pedersen er å sette foten ned for lokale rettighetsbaserte kvoter. I stedet lanserte hun dagen før hun gikk av som fiskeriminister å opprette en kvote på 3000 tonn som skal fordeles likt mellom kystfiskerne i Nord-Troms og Finnmark.

– En ubyråkratisk ordning som vil komme nettopp gruppen som har falt utenom til gode, har Pedersen uttalt.

Presidentkandidaten til NSR mener at dette er avlat som er lite verdt.

– Ubyråkratisk, ja, men så ubyråkratisk at den kan fjernes med et pennestrøk. Tilbake vil en gruppe mennesker sitte uten rettigheter sviktet av en av «sine egne».

Jubel i fiskarlaget

Samtidig som hylekoret fra korridorene i Sametinget kan høres over det meste av Finnmark, er det bare smil og latter å finne i hovedkvarteret til Norges Fiskarlag.

– Fiskeriministeren og regjeringen kunne ikke komme til noe annen konklusjon enn de nå har gjort, fastslo leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, da regjeringen før helgen la fram sin konklusjon.

I Sametinget er de klar over at de ikke bare har tapt for en politisk makt, men også for klare nærinteresser.

– Vi vet hva fiskarlaget står for, og det er bare å se hvem som fikk fartøykvotene da de ble delt ut for å forstå fiskarlagets motstand mot kystfiskeutvalget.

Helga Pedersen var ikke tilgjengelig for kommentar i formiddag.