Jarle Mjøen"/>

Mener feige myndigheter har skylda

Reineier Johan Mikkel M. Hætta applauderer Alta-ordfører Geir Ove Bakkens slakt av landets reindriftsmyndigheter.
nyheter

– Ordfører Bakken treffer spikeren hundre prosent på hodet. Myndighetene er feige, og de har latt sitt eget byråkrati i alt for mange år drive med splitt og hersk overfor familier og utøvere i næringa. Det er også årsaken til at det er alt for mye rein i Vest-Finnmark i dag, hevder reineieren overfor Altaposten.

Gode beiter

Hætta er aktiv i næringen og har en flokk han er stolt av uten at han vil fortelle hvor mange rein det er i flokken. Men han har ingenting mot å snakke om slaktevekta på dyrene.

– Foretok en nødslakting av to rein nylig. Den ene var på 80 kg og den andre på 77 kg, forteller han for å underbygge at det ikke er antallet rein som er viktigst, men at flokken er tilpasset beitegrunnlaget på sommerbeitet i Bergsfjord i Loppa kommune og vinterbeitet i Øvre Anarjohka.

Selv mener han at Alta-ordføreren har sitt beste kort når han påpeker myndighetenes fiasko med å bringe reintallet ned til et bærekraftig nivå.

– Reintallet er alt for høyt. Det skaper konflikter, ikke bare innad i næringa, men også mellom næringa og resten av samfunnet. Her ligger nøkkelen til konfliktene som Alta-ordføreren og politikerne i Alta har påpekt, slår Johan Mikkel fast.

Presset ut

Han er uenig med de som peker på storsamfunnets økte aktivitet som den største trussel mot næringa han er en del av. Reineieren mener derimot at de største overgrepene har skjedd gjennom forvaltningsmessige grep. I stor grad iverksatt av et byråkrati hvor reindriftsfamilier har hatt sentrale posisjoner eller som premissleverandør gjennom sine kontakter.

– Historien er klar. Mange reindriftsfamilier er tvunget ut av næringen, mens andre har fått statlig støtte til å bygge opp store flokker. Grunnlovens krav om at bare de som er av reindriftsætt skal kunne drive med reindrift, var plutselig ikke noe verdt, fastholder han.

Nøytral forvaltning

Overfor Altaposten bruker Hætta sterke ord om måten nye distrikter er etablert på, om beiter som er omgjort fra vår- og høstbeiter til sommerbeiter, og om familier uten de rette kontaktene som er blitt tvunget ut av næringa.

– Det er under min fatteevne at personer med familiære og personlige bindinger inn i næringa skal være i administrative eller politiske posisjoner der de skal styre næringa. Skal vi komme noen vei må det ryddes opp, mener han.

Redningen nær

Reineieren forteller at det ligger mange menneskeskjebner i kjølvannet av de siste tiårs siling av hvem som har fått drive med rein.

– Folk har blitt drevet til selvmord, alkoholisme, sosial nedverdigelse og rotløshet, påpeker Johan Mikkel og legger til:

– Trynefaktoren var rådende i den tidligere konsesjonsordningen. Familier som hadde bruksrettigheter til områder ble tvunget vekk for at nye skulle få overta. Sara-familien på Stjernøya er et eksempel på et slikt overgrep, påpeker han.

Nå tror reineieren at finnmarksloven og Finnmarkskommisjonen kan bli redningen.

– Den vil vise hvem som har rettighetene. Vi kan gå tilbake til 1850 for å finne skriftlig materiale hvor rettigheter er nedtegnet, og jeg er sikker på at kommisjonen vil tilbakeføre rettighetene til etterkommerne av de som har hatt en rettmessig rett til å drive med rein i områdene.

Ikke tilgjengelig

Altaposten har vært i kontakt med Reindriftsforvaltningen for å få en kommentar til Hættas påstand. Hverken reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta eller assisterende reindriftssjef Stig Gøran Hagen har vært tilgjengelig.