Arne Hauge"/>

– For lang tid

Beredskapsleder Kjell-Erik Thomassen ved Alta brannvesen spør seg om det er svikt i rutinene hos AMK.
nyheter

– Over tjue minutter ekstra er for lang tid. Varsling skal skje umiddelbart, kommenterer Thomassen.

Til dette med at det oppsto et samtidighetsproblem, undrer han på hvilke rutiner de har hos AMK, siden de tydeligvis sliter med å takle flere henvendelser på en gang.

– De har tross alt kun Finnmark å konsentrere seg om, og store avstander er med dagens teknologi ikke til hinder for rask varsling, minner han om.

Skjer av og til

– Og selv om AMK har kjennskap til situasjonen på skadestedet, skal vi varsles uansett, slik at vi får gjort vår egen vurdering. Det er bedre å rykke ut en gang for mye, enn at ambulansen kommer til stedet og må begynne å ringe etter oss, tydeliggjør ledelsen ved vårt lokale brannvesen.

– Skjer det ofte at dere varsles så sent?

– Trippelvarslingen har nok stort sett fungert, men av og til virker det som vi blir varslet sent, når vi møter ambulansen på retur. Denne gangen møtte vi den i Rafsbotn.

Erstatter vurderinger

Trippelvarslingen ble innført for å sikre blant annet rask frigjøring av fastklemte personer etter trafikkulykker. Og ifølge Thomassen skal det ikke være slik at man kjører dit og vurderer før man ringer brannvesenet. Ambulanse kan riktig nok gjøre en slik behovsvurdering, hvis de allerede er på stedet. Derimot skal ingen andre gjøre vurderingen, og slett ikke forbipasserende, får vi vite.