Hanne Larsen"/>

Sultet i hjel i Melsvika

To reinsdyr led en smertefull død i Altafjorden etter å ha surret seg fast i garn og plast.
nyheter

Ole Mathis Eira i distrikt 26 Lákkonjárga forteller om det triste synet som møtte han og hans folk i Melsvika vest for Alta torsdag. En rein hadde surret seg fast i store mengder plast av typen som brukes ved forsendelse av større emballasje. Uten sjanse til å komme seg løs hadde reinen lidd en langsom død forårsaket av sult og tørst

- Det er en dyretragedie, fastslår Eira som like etter dette funnet måtte forholde seg til nok en dyrelidelse.

Gått i ring

- Mens vi var i Melsvika tok vi kikkerten fatt for å se om det var flere dyr i samme område. Da så vi noen horn som stakk opp borte i Storvika. Vi dro dit og fant en annen rein som hadde surret seg inn i noen fiskegarn. Også denne var død. Sultet og tørstet i hjel. Hvor lenge den har gått i ring der uten å komme løs er vanskelig å si, men den hadde i alle fall beitet ned alt som var i området der den hadde stått. Det var ingenting gress igjen. Helt sort, sier reineieren og viser til bildene av dyret.

Bør tenke seg om

Eira sier at dette er tap som reineierne må regne med fra tid til annen, men han mener likevel at folk kan gjøre sitt for å begrense denne type dyretragedier.

- Folk bør tenke gjennom hva de slenger i naturen av avfall og emballasje. Not og garn er naturlig at fiskerne trenger, men også her bør man passe på at ikke unødig mye blir liggende på bakken, sier Eira.

- Nå vil kanskje enkelte kritikere mene at dere bør passe bedre på reinen?

- Dette er lovlig sommerbeite og vi kan ikke passe på dyra overalt til enhver tid. Vi har kjørt forbi området flere ganger den siste tiden uten å oppdage dyra. De er ikke lett å se fra veien, sier Eira.

Ikke forsikret

For reineieren er det trist å tenke på de mange timene som dyrene har lidd. I tillegg lider reineierne økonomisk.

- Dette er det ikke forsikring som dekker, så det må vi ta på egen kappe. Det er store tap også økonomisk, sier Eira som forklarer at det er flest bukker som går seg fast i ting.

- De har de største gevirene.

Oftere fast

Eira sier at reinen de siste årene stadig oftere setter seg fast i not, ledninger, strømgjerder og andre ting som ikke naturlig hører hjemme i naturen.

- Vi merker stadig oftere at reinen har fått ting fast i hornene.

- Er det mer avfall i naturen synes du?

- Jeg vet ikke hva det skyldes, men registrerer bare at det er oftere at reinen setter seg fast.

- Hva gjør dere med de døde dyra?

- Vi må rydde dem unna. Ta dem med ut i naturen slik at åtseleterne kan spise dem.