Liv AS Pedersen"/>

Her kan du foreta en «samesjekk»

Samemanntallet er offentlig – og i disse dager oppfordres du til å vurdere om naboen din faktisk er same. – Slik har det fungert i en rekke år. Både Sametinget og Stortinget har behandlet disse forskriftene som bestemmer at listene skal offentliggjøres. Det kan selvsagt slå begge veier for folk, men jeg tror det er til det beste, sier NSRs Aili Keskitalo.
nyheter

§ 13 i Folkeregisterloven forbyr digital offentliggjøring av samemanntallslistene, mens § 8 og § 9 i «Forskrift om valg til Sametinget» forteller at Samevalgstyret skal legge Sametingets valgmanntall ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Valgmanntallet skal ligge ute til og med valgdagen, med mål å kvalitetssikre listene. Menigmann i gata har anledning til å se om listene stemmer ? og at de som står i dem faktisk er stemmeberettigede samer i den aktuelle valgkrets. Listene er fylt ut med navn, adresse og fødselsdato.

– Det å melde seg inn i samemanntallet er en aktiv handling og folk er bevisste på hva de gjør. Vi har svært få klager på manntallet, og tror ikke folk har noe i mot at listene ligger åpne, sier Keskitalo, som tror offentliggjøringen er med på å bryte fordommer og «normalisere» temaet.

Ingen skam

Før 14. september er det om å gjøre å få flest mulig stemmeberettigede inn på listene. At det er opp til offentligheten å kunne vurdere listene i neste omgang, kan for enkelte oppfattes som en offentlig utstilling av hvem som føler seg som same eller ikke. Likevel tror ikke Sametingspresidenten at det er et tema som velter folkets lyst til å melde seg inn i manntallet.

– Jeg er klar over at det å erkjenne seg som same for enkelte kan være et «touchy» tema. Vi har selv jobbet med forskriftene om valg til Sametinget, og vi tror ikke det bør være et problem at listene over manntallet er offentlige for å kvalitetssikre dem. Det er ingen skam å være same, sier sametingspresident Egil Olli til Altaposten.

I Alta har Sametinget løst forbudet mot digital offentliggjøring ved å legge samemanntallslistene til offentlig ettersyn ved to matvareforretninger, Coop Elvebakken og Coop Bossekop, samt i Postens lokaler i sentrum. Om noen har klaget på listene, kunne Sametinget i dag ikke fortelle, da samtlige ansvarlige for klageordningen var på ferie.