Rune Østlyngen"/>

– Vi har forsømt oss

Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta innrømmer at jobben med samemanntallet er forsømt.
nyheter

– Vi har trodd at ting går av seg selv, og det gjør det ikke, sier Hætta som selv kjenner tallene fra Sametingets egen statistikk for samemanntallet per april 2009.

Flere bysamer

I alle de store byene, pluss Alta og Hammerfest, øker antall samer i samemanntallet. At fremgangen kommer utenfor de samiske kjerneområdene kan få langsiktige konsekvenser.

– Antall representanter til Sametinget fra hver enkelt valgkrets avhenger av antall personer i samemanntallet. Dette kan gi færre representanter fra Ávjovári valgkrets, som innbefatter Kautokeino, Karasjok og Porsanger kommuner, bekrefter Hætta.

Må ta skippertak

Ordføreren er ikke overrasket over at Kautokeino og Karasjok til sammen går tilbake med 127 personer fra 2005 til 2009.

– Dessverre var dette ventet. De som jobber med dette i byene har vært flinkere enn oss. Vi har hatt lite fokus på dette i løpet av den siste perioden, innrømmer han.

Men nå er det snart valg igjen og da øker viktigheten av å få opp tallene igjen.

– Siden forrige gang, for fire år siden, har fire nye ungdomskull blitt stemmeberettiget. Disse må vi ta tak i. Vi må rett og slett ta et skippertak. Til nå har nok resultatet rundt jobben med nyrekruttering vært for personavhengig, kommenterer Hætta.

Tromsø mest frem

Kautokeino er fortsatt den største kommunen regnet ut fra antall personer i samemanntallet. Men det er universitetsbyen i nord, Tromsø, som går mest frem. Fra 842 til 967 personer, en økning på 125 fra 2005.

I Kautokeino har ordføreren registrert at nye kommer til uten at de blir ført inn i samemanntallet.

– I løpet av de siste fire årene har faktisk en del personer flyttet til oss. Vi har nok trodd at innskrivingen går automatisk, noe den selvsagt ikke gjør, påpeker han.

Han mener også det er naturlig at tallet har sunket lokalt.

– Folk har falt fra av naturlige årsaker og når man ikke får inn nye, synker antallet. Det er i vår valgskrets´ interesse at både vi i Kautokeino, Karasjok og Porsanger legger inn større innsats rundt rekruttering til samemanntallet, fastslår Klemet Erland Hætta.Relaterte saker: