Jarle Mjøen"/>

Finnmark Kraft kan gi 300 årsverk

Beregninger viser at prosjektet Finnmark Kraft kan gi 300 nye årsverk og inntekter på 300 millioner kroner årlig. – Tallene viser at potensialet er enormt, bekrefter direktør Per Erik Ramstad i Alta Kraftlag.

ENORMT POTENSIAL: Klarer Finnmark å realisere fem prosent av beregnet vindkraftpotensial i eget fylke, vil det gi 300 millioner kr årlig i inntekter og 300 årsverk i tillegg til store ringvirkninger langs kysten av Finnmark. 

nyheter

LES OGSÅ: Småkraft blir god «butikk»

– Ja, potensialet har utrolige dimensjoner, men utfordringene er samtidig store for å få utløst potensialet, medgir direktør i Alta Kraftlag, Per Erik Ramstad. Han og Alta Kraftlag er en av syv lokale kraftselskap som sammen med Finnmarkseiendommen ønsker å realisere «drømmen» om et grønt kraftproduserende fylke.

Lokal forankring

Finnmark Kraft AS heter selskapet som skal gjøre drømmen til virkelighet. Selskapet består som nevnt av grunneieren i Finnmark, Finnmarkseiendommen, og syv energiselskap fra Nord-Troms og Finnmark. De syv energiselskapene er: Alta Kraftlag, Luestejok Kraftlag, Varanger Kraft AS, Repvåg Kraftlag, Nordkyn Kraftlag, Hammerfest Energi og Nord-Troms Kraftlag. De er likeverdige partnere i Finnmark Kraft og skal eie 12,5 prosent hver. Det er også gjort aksjonæravtaler som gjør at eierskapet ikke kan selges ut av regionen.

Det nye lokale selskapet har av grunneier Finnmarkseiendommen fått fortrinnsrett til å utnytte vind og vann i Finnmark de neste 15 år med muligheter for forlengelse.

– Vårt mål er å sikre at ressursene og mest mulig av verdiskapningen skal bli i Finnmark. Det er også viktig å få lokal styring av ressursene, påpekte Ramstad da han i slutten av april ga representantskapet i Alta Kraftlag en bred orientering rundt Finnmark Kraft AS.

Enorme dimensjoner

Også assisterende direktør i Finnmarkseiendommen, Søren Karlstrøm, framhever hvilke mulighetene som ligger i et tett samarbeid mellom grunneieren og de lokale energiselskapene.

– Finnmarkseiendommen er ikke et forvaltningsorgan, men grunneier. Vårt mål er å utøve eierskapet på en aktiv måte til det beste for fylket, slår Karlstrøm fast.

Dimensjonene for Finnmark som grønn energiprodusent er enorme. Faktisk så store at mange av tilhørerne i kraftlagets representantskap hadde problemer med å ta de inn over seg da fikk det store bildet presentert.

– Forskerne har beregnet vindkraftpotensialet i Finnmark til 163 TWh. Av dette er det i dag konsesjonssøkt og meldt prosjekter for 8,5 TWh. Det forteller litt om dimensjonene, klargjør Ramstad.

300 årsverk

En utbygging av kun de meldte prosjektene som utgjør 8,5 TWh, er bare rundt fem prosent av potensialet i Finnmark. Kraftmengden vil tilsvare 13 - 14 Alta Kraftverk.

Det er anslått at en utbygging av de meldte og konsesjonssøkte vindparkene i Finnmark vil utløse 200 millioner kr i årlig eiendomsskatt og gi 100 millioner kr i årlig grunneierkompensasjon. Aktiviteten vil gi 300 lokale årsverk. Salget av kraften vil ha en omsetningsverdi på 4,0 milliarder kr.

– Uten ordentlige overføringslinjer er det ikke mulig å utnytte vindkraftpotensialet, selv ikke i et såpass begrenset omfang. Kapital, miljø og teknikk blir små sett i forhold til utfordringen manglende overføringskapasitet gir, klargjør Ramstad.

LES OGSÅ: Småkraft blir god «butikk»