Tom Skoglund"/>

– God idé med en underkommisjon

Leder Jon Gauslaa i Finnmarkskommisjonen er positiv til NRL-Saras idé.

GODT FORSLAG: Leder Jon Gauslaa i Finnmarkskommisjonen liker NRL og Nils Henrik Sara sitt forslag om egen reindriftskommisjon. 

nyheter

Finnmarkskommisjonens leder stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget som ble fremmet av Nils Henrik Sara under tirsdagens åpne møte.

– Dette er en god idé, er hans første kommentar til forslaget.

Må ta grep

I likhet med Sara ser Gauslaa problemene reindrifta står overfor, med et utall uavklarte beitegrenser.

– Vi må helt klart ta tak i de spørsmålene det her er snakk om. Finnmarkskommisjonen skal avklare eierforhold felt for felt over hele Finnmark, med start på Stjernøya/Seiland og i Nesseby, mens vi her snakker om interne forhold i en enkelt næring.

– Jeg ser for meg at vi kanskje kan opprette en egen gruppe med sakkyndige som skal jobbe eksklusivt med interne grenser i reindrifta, slik Sara foreslår.

Tar avgjørelsen selv

– Reindriftsforvaltningen har hatt denne oppgaven tidligere, men manglet mandat til å ta avgjørelser. Hvordan vil dette løses?

– En eventuell reindriftskommisjon vil ligge under Finnmarkskommisjonen, og det er fortsatt sistnevnte som skal ta beslutninger basert på det en slik reindriftskommisjon måtte komme med av forslag, sier Gauslaa.

Dermed får også slike grensesaker samme behandling som andre saker som skal gjennomgås av kommisjonen, påpeker han.