Inger Elin Utsi"/>

Nettspill-avsløring kan gi nye regler

NRKs avsløring av sametingsrepresentants nettspill under plenumsmøte kan innskrenke pressens handlingsrom.

BLIR DET NYE REGLER: I morgen skal møtelederskapet behandle Åge Nordkilds henvendelse om sikkerheten på Sametinget. Da NRK avslørte nettspilling under møtet ble hans papirer filmet. Til tross for at han misliker det, så ønsker han ikke fotoforbud. I stedet håper han at man kan se på pressens informasjonsplikt. (Arkivfoto) 

nyheter

Det var 3. mars at NRK Sami Radio filmet at rådsmedlem Vibeke Larsen fra Arbeiderpartiet spilte på internett under plenumsmøte. I den forbindelse viste NRK bilder av Larsen, samt den personen som sitter bak henne; Åge Nordkild. Hans dokumenter, som da var unntatt offentligheten, ble også filmet på nært hold. Og det liker ikke NSR-representanten.

Vil ikke innskrenke foto

Bjerkvik-mannen har derfor bedt Sametinget se på filmingen i sammenheng med hans sikkerhet på tinget. I et brev til Sametinget skriver han følgende:

«Ifølge bildene kan alle se hva jeg, som sitter bak Larsen, holder på med og hva jeg skriver. Jeg stiller spørsmål med representantenes integritet og mulighet til å skrive innlegg til debatt.»

I dag skal Sametingets møtelederskap ta stilling til saken. Nordkild håper på innstramming i forhold til pressens informasjonsplikt, men ikke innstramming i forhold til foto. For han ønsker ikke fotoforbud.

– Det å spille dataspill er helt galt og jeg synes det er greit å avsløre sånne ting. Men at mine dokumenter, som er unntatt offentligheten, blir filmet og eksponert – er galt, mener han og forteller at dokumentet det gjelder var et saksinnlegg som han jobbet med. Han sier TV-bildene var så nærgående at man kunne lese hva som sto der.

Pressens moral

Ifølge Nordkild fikk han et sjokk da han så innslaget som avslørte nettspillet. Han synes NRK kunne ha opptrådt annerledes. Blant annet kunne de ha gjort han oppmerksom på at de filmet, slik at han kunne ha fjernet sine papirer. Eller så kunne de ha sagt det til han etterpå og spurt han om det var greit. Det siste alternativet er å sladde informasjonen, noe han er mest tilhenger av.

– Det handler om pressens moral, sier Nordkild, som er spent på behandlingen i møtelederskapet.

– Jeg er ikke for at de skal kneble pressen. Vi skal ikke sitte i et lukket sameting. Men saken er at pressen må være åpne og vi må ha klare spilleregler, mener han. Leder i møtelederskapet, Jarle Jonassen, har foreløpig ikke fått innstillingen fra administrasjonen. Han sier de vil diskutere saken, men kan ikke forskuttere utfallet.

Ønsker ingen innskrenkninger

NRK vil ikke ha innskrenkninger.

– Jeg synes det er viktig å presisere at journalisters adgang til å filme, fotografere og gjøre andre opptak er regulert i Sametingets regler.  Det ville være meget synd hvis Sametinget nå skal innskrenke dette enda mer. Alle representanter i Sametinget er fullt klar over at journalister er til stede under plenumsmøtene, som i prinsippet er åpne og følges av journalister.  Jeg er fullt overbevist om at Sametinget ønsker å være et åpent organ, som kommuniserer åpent med samfunnet og sine velgere. Pressen har et ansvar for å viderebringe det som skjer i Sametinget til samfunnet.  Det ville gi et galt signal hvis man i plenumssalen innskrenker pressens arbeidsvilkår, sier programredaktør i NRK Sami Radio, Ravdna Nilsdatter Buljo.