Stian Berntsen"/>

Innbetalingen uteblir

Det kan bli drastiske kutt i løypesloddingen i Bollo. I fjor betalte bare halvparten av hytteeierne for preparering av scooterløypa gjennom hyttefeltet i Bollo. Til nå har bare ca 40 av de rundt 200 hytteeierne betalt den frivillige avgiften på 500 kroner.
nyheter


– Ærlig talt, så er ikke dette prosjektet økonomisk forsvarlig i det hele tatt, og en kan trygt si at det går med dundrende underskudd, sier en hoderystende Tor Kjetil Wisløff.

Han er en av eierne i Sorrisniva, (tidligere Alta friluftspark) som har en samarbeidsavtale med Bollo hytteforening om å preparere scooterløypa gjennom Bollo.

Skjevt fordelt

Avtalen mellom Sorrisniva og Bollo hytteforening ble inngått i fjor og skulle gagne begge parter. Slik situasjonen er nå, er det Sorrisniva som må ta det meste av den økonomiske støyten.

– Vi har felles interesser her, Sorrisnivas gjester bruker også scooterløypa, men slik situasjonen ble i fjor kan man vel si at hytteeierne bidro med for lite og det ble en skjev fordeling, sier hytteforeningas leder, Bjørnar Bull.

To ganger i uka

I dag preparerer Wisløff løypa to ganger i uka, men blir det ikke mer penger i kassa ser han seg nødt til å gå ned til en gang i uka.

– Kommunen har regnet ut at det koster 1300 kroner timen å preparere scooterløyper, og i fjor satt jeg 177 timer i tråkkemaskinen. Da er det jo bare å regne ut hva det koster, sier Wisløff som også er plaget med mye slitasje på maskinen sin.

– Tråkkemaskinen er egentlig verdens største drit, men mye av problemene kommer nok av at det er lite snø, og derfor blir det ekstra mye slitasje på maskinen, hevder Wisløff.

Konsekvenser

Bjørnar Bull mener det vil få store konsekvenser om Wisløff kutter ned på prepareringen.

– Problemet er at det blir enormt humpete i løypa og da kjører mange folk ut av løypa og inn i hytteområdet for å kjøre mer bekvemt og forhindre at man ødelegger scooterne. Man må nesten ha kjørt i skikkelige humpete løyper for å forstå problemet, sier Bull.

Wisløff mener løypa er viktig for å få styrt trafikken.

– Hvis ikke jeg preparer løypa kjører jo folk overalt. Det er enormt mye trafikk i området og det er viktig å få folk til å holde seg innenfor løypene. Løypa bedrer jo situasjonen for alle og da er da rart at ikke folk betaler, sier Wisløff

Tror på løsning

Bjørnar Bull oppfordrer nå folk til få ut fingeren og betale regningen. I tillegg håper han også de som ikke har hytte, men som bruker scooterløypa, kan være med å bidra litt økonomisk.

– Vi gir nå alle som bruker løypa mulighet til å betale inn et beløp på 200 kroner og det vil da gjelde for en sesong. Dette kan gjøres på bensinstasjoner i Alta, og man vil da få et oblat som beviser at du er med å bidrar, sier Bull.

Han tror mange vil se nytten av å bidra og derfor vil benytte seg av tilbudet.

– 200 kroner for å bidra til at løypa holdes i stand er jo småtteri i forhold til hva det vil koste å reparere scooteren hvis du ødelegger den, avslutter Bjørnar Bull.