Inger Elin Utsi"/>

Stjernøya blir første prøvestein

Finnmarkskommisjonen skal innlede sitt arbeid på Stjernøya. Det har advokat Geir Haugen sansen for. Nå håper reineierne å få eiendomsretten over øya. I et rettslig oppgjør vil saken snart blir avklart.

  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Eiendomsretten på Stjernøya blir dermed den første rettslige avklaringen fra kommisjonen. Dette gleder reineierne, som er sikre på at de vil få gjennomslag for sine krav.

– Vi har bestemt oss for å starte med Nesseby kommune og Stjernøya, sier leder i Finnmarkskommisjonen, Jon Gauslaa, til avisa Finnmarken. 2. februar begynte Finnmarkskommisjonen sitt arbeid med å kartlegge om det fins noen som har opparbeidet seg rettigheter til å bruke eller eie grunnen som Finnmarkseiendommen overtok fra Statskog. Advokat Geir Haugen mener kommisjonen kommer til dekket bord i forhold til Stjernøya. Han har nemlig levert flere tusen sider med dokumentasjon på at samene på Stjernøya eier grunnen.

Vil ha FeFo sine leieinntekter

Advokat Geir Haugen representerer de nåværende reineierne på Stjernøya, nemlig familiene Bals og Buljo. Haugen er glad for at Finnmarkskommisjonen begynner med Stjernøya.

– For fire år siden så trakk vi saka fra Alta tingrett fordi vi ble enige med regjeringsadvokaten at Finnmarkskommisjonen skulle behandle saka. Så jeg er i høyeste grad glad for at de tar tak i saka. Og grunnen til det er at saka er nærmest ferdigtygd, sier han og forteller om dokumentasjonen de har levert. Haugen har brukt flere uker i riks- og statsarkivene, samt ulike bibliotek for å samle inn fakta om Stjernøya. Ifølge advokaten vil materialet vise at samene var de eneste som bodde og brukte Stjernøya, og at de hadde eiendomsrett allerede på 1600-og 1700-tallet. Men hvor mye av øya mener reindriftsfamiliene at de eier?

– Vi har ikke foretatt noen målinger av arealer. Men det er snakk om de sentrale fjellområdene og der hvor det har foregått reindrift. Det viktige er at vi mener at reindrifta har krav på leie av grunn, i dag får grunneier bort i mot to millioner kroner av gruvevirksomheten, sier Haugen.

Tror på velvilje fra kommisjonen

Han begynte å arbeide med saken på 90-tallet og først nå vil det komme en avklarering. Haugen regner med at kommisjonen vil avgi sin rapport på slutten av året, deretter har partene ankefrist på ett og halvt år kommisjonen sin vurdering. Til slutt vil nok saken løftes for utmarksdomstolen, som foreløpig ikke er oppnevnt. Haugen er litt usikker på om det var smart å trekke saka fra Alta tingrett, ettersom det har tatt så lang tid med å oppnevne og få i gang Finnmarkskommisjonen.

– Men jeg er sikrere på at kommisjonen vil gjøre et grundigere arbeid, for tingretten har bare en dommer som skal avgjøre saka, sier han. Haugen er 61 år og regner med at avgjørelsen i forhold til eier- og bruksrettighetene på Stjernøya vil komme før han blir pensjonist. Om den vil gå i deres favør regner han med.

Intern krangel

Tidligere har Altaposten skrevet om andre reindriftsfamilier på Stjernøya som sluttet, men som mener Bals- og Buljo-familiene ikke har eiendomsrett. Haugen tror det vil bli svært uoversiktelig dersom etterkommere og tidligere reindriftssamer på Stjernøya også skal få eierrettigheter.

– Da vil det bli snakk om flere hundre samer, sier han. I 2005 skrev Altaposten om familien Sara som sluttet på 80-tallet med reindrift på Stjernøya. Da sa den gang 80 år gamle Jørgen Sara til Altaposten at de ble drevet ut av øya av de familiene som etablerte seg på 60-tallet. Sara sa da til Altaposten at Buljo- og Bals-familiene ikke har rettigheter slik Haugen prosederer.

– Jeg har bevis på at Sara-familien har drevet reindrift på Stjernøya siden 1700-tallet. Vi var alene her fram til 1960-tallet, sa Jørgen Sara til Altaposten i 2005.

– Jeg har ikke fått henvendelser fra andre og representerer kun de som driver med rein der, fastslår Haugen. Altaposten har forsøkt å komme i kontakt med leder i Finnmarkskommisjonen, Jon Gauslaa, for en kommentar, men har ikke lyktes. Uansett, så har de satt i gang å kartlegge rettigheter i en sak som har versert i media i titalls år.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter