Magne Kveseth"/>

Får felle ulv

Fylkesmannen tillater felling av en ulv som plager reinflokken til Aslak J. Eira.

GRÅBEIN MÅ DØ: Fylkesmannen har gitt tillatelse til felling av en ulv som forsyner seg av en reinflokk i Øvre Anarjohka nasjonalpark.(illustrasjonsfoto) 

nyheter

Eira har søkt om å få felle de ulvene som oppholder på Cuhpulskaidi og Anaravci i Karasjok kommune.

Avgrenset område

Området hvor Fylkesmannen gir tillatelse til felling ligger både i Kautokeino og Karasjok kommuner og det er avgrenset av riksvei 92 i nord og riksvei 93 i vest – samt riksgrensa mot Finland i sør og øst. Statens naturoppsyn har observert ulv i dette området og har så langt dokumentert at tre rein er drept av ulv. I tillegg til dette er det funnet tre kadaver som ennå ikke er undersøkt.

Jaktlag

Fylkesmannen vurderer dette området som viktig vinterbeite. Finnes det ingen annen mulighet for å begrense skadeomfanget på reinen, gis det tillatelse til å felle ulven. Det er vurdert andre skadebegrensende tiltak, men at dette anses som «svært begrenset», som Fylkesmannen skriver.

Et jaktlag er oppnevnt som kan felle ulven. Det består av jaktleder Aslak J. Eira, sammen med jegerne Isak Nils Eira og Mikkel Mathis Eira.

Normalt fredet

Nasjonalparken Øvre Anarjohka er normalt fredet for all jakt, men Fylkesmannen kan gi dispensasjon i såkalt særlige tilfeller. Fylkesmannen slår fast at en felling av ulv i dette tilfellet er avhengig for reindrifta:

– Vi legger avgjørende vekt på at en slik felling anses nødvendig av hensyn til reindrifta i nasjonalparken, og sett i sammenheng med statlig politikk på rovviltområdet og de hensyn som ellers tas til reindrifta i andre nasjonalparker må tillates for ikke å sette vernet i vanry, skriver Fylkesmannen.