Inger Elin Utsi"/>

Så kom homoplanen...

Den omstridte homoplanen i Alta er nå en realitet.
nyheter

Det har vært mange saker i media de siste årene om den såkalte homoplanen i Alta. Første gang var i 2006, da daværende likestillings- og forbrukerminister Karita Bekkemellem ba Alta og 12 andre norske byer om å lage en slik plan.

Men Alta kommune fulgte ikke ministerens ønske, blant annet ble det sagt at planen kostet for mye. Men 5. oktober 2007 snudde kommunen, og ordfører Geir Ove Bakken sa til TV Nord at de ville lage en slik plan. Fram til da hadde kommunen blitt kritisert mange ganger.

I dag kan kritikerne smile, for førstkommende mandag skal kommunestyret i Alta behandle planen. Homoplanen blir kalt «handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile, transpersoner – for mangfold og likeverd».

Håper på et åpent altasamfunn

Ordfører Bakken mener det var viktig å få på plass en plan. Han mener planen vil være positiv for de berørte.

– Jeg håper på et enda mer inkluderende og åpent samfunn, sier Bakken, og legger til at dokumentet som foreligger ikke er ferdig. Etter at politikerne har sagt sitt på mandag, skal planen sendes ut på høring.

– Det er viktig å si at den ikke er ferdig, sier han og forteller at planen vil ha betydning for diskusjonen omkring holdninger overfor lesbiske, homofile, transpersoner og bifile. Både blant politikerne og folk generelt.

– Det er positivt for disse gruppene at de ser hva andre og politikerne bryr seg om, at det settes på dagsorden, sier han og etterlyser engasjement.

– Det blir spennende å høre hva som blir sagt i kommunestyret, sier han.

Krav til idretten

Planen er et 17 siders dokument der det er listet sju konkrete tiltak:

1. Videreføre innsats mot mobbing, med vekt på kjønnsrelatert og seksuell relatert mobbing

2. I forbindelse med elevundersøkelsen skal elevene bli spurt om diskriminering på grunn av seksuell orientering

3. Ta i bruk nytt undervisningsmateriale i forhold til samlivs- og seksualitetetsundervisning

4. Faste møter mellom elevrådene i skolene der man tar opp temaet diskriminering

5. Øke kompetansen til de som jobber i barn og unge, samt helsesektoren

6. Øke kompetansen hos ledere, hms-ansvarlige og verneombud for å ivareta homofile og lesbiske ansatte

7. Idretten i Alta, som mottar tilskudd, må forpliktes til å jobbe aktivt mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Ønsker planen velkommen

Alta IF har 2000 medlemmer, og leder i hovedstyret, Karl Ivar Kristensen, ønsker kommunens påpakning til idretten velkommen. De er faktisk foran kommunen i løypa.

– Vi vedtok allerede i fjor sommer en inkluderingsplan. Det er helt naturlig at det er plass til alle, uansett legning, kjønn og nasjonalitet. Bare på A-laget snakkes det sju språk, sier han og mener Alta IF allerede oppfyller de nye kriteriene for å få tilskudd.

– I utgangspunktet burde det ha vært unødvendig med tiltaket, men det er vel nødvendig, sier han.

Homoplanen kontra økonomi

Ordføreren ønsker ikke å si noe om enkelt-tiltakene som er foreslått.

– Jeg tror ikke økonomi er det viktigste med denne planen, men at vi følger opp verdigrunnlaget i kommunen, sier Bakken.

Tiltakene trenger ikke å koste kommunen all verden og Bakken ønsker at man snakker om temaet.

– Man kan godt si at det er viktig å starte arbeidet med holdninger blant barn og unge i skolen, men også eldre generasjoner bør tenke på å respektere andre, råder ordføreren som kjenner til mange triste historier fra altasamfunnet. Mennesker som har slitt på grunn av sin legning.

– Nå ønsker vi færrest mulige slike situasjoner, sier han håpefullt.

Bakken ønsker de som måtte ha noe å si om planen, velkommen til å ta kontakt med den politiske ledelsen. Også anonyme enkeltpersoner vil bli gitt anledning til å komme med uttalelser i høringsrunden.