Campingvognene skal bort fra Stilla

Altabrudd AS og Fefo er etter et møte i dag enige om at det av hensyn til skifernæringen er uheldig at det blir plassert campingvogner og lignende i skiferfeltene.
nyheter

– Verken Altabrudd AS som rettighetshaver til skiferressursen eller Fefo som grunneier har gitt eller vil gi nødvendige tillatelser til dette, heter det i en pressemelding.

I praksis betyr det at all plassering av campingvogner i området vil være i strid med grunneiers og leietakers interesser, også for kortere tidsrom enn 4 måneder.

Altabrudd AS og Fefo skriver i pressemeldingen at de ønsker et samarbeid med kommunen om videre oppfølging av sakskomplekset.

– Altabrudd AS vil gjennom en konstruktiv debatt med kommunen drøfte mulige lokaliteter for etablering av caravanoppstilling i den forestående rullering av kommuneplanen. Hensynet til ikke å låse de viktigste skiferressursene for framtiden vil være et avgjørende moment i denne vurderingen, heter det i pressemeldingen.Videre heter det:

– Fefo er også opptatt av å finne planmessige løsninger med sikte på å tilrettelegge for caravanoppstilling. I denne prosessen vil Fefo i tillegg til ønsket om å ivareta skiferressursen, være opptatt av at reindrifta som rettighetshaver i området kan akseptere eventuelle plasser som kan være aktuelle.