Campingvognene skal bort fra Stilla

Altabrudd AS og Fefo er etter et møte i dag enige om at det av hensyn til skifernæringen er uheldig at det blir plassert campingvogner og lignende i skiferfeltene.

  Foto: Hanne Larsen

nyheter

– Verken Altabrudd AS som rettighetshaver til skiferressursen eller Fefo som grunneier har gitt eller vil gi nødvendige tillatelser til dette, heter det i en pressemelding.

I praksis betyr det at all plassering av campingvogner i området vil være i strid med grunneiers og leietakers interesser, også for kortere tidsrom enn 4 måneder.

Altabrudd AS og Fefo skriver i pressemeldingen at de ønsker et samarbeid med kommunen om videre oppfølging av sakskomplekset.

– Altabrudd AS vil gjennom en konstruktiv debatt med kommunen drøfte mulige lokaliteter for etablering av caravanoppstilling i den forestående rullering av kommuneplanen. Hensynet til ikke å låse de viktigste skiferressursene for framtiden vil være et avgjørende moment i denne vurderingen, heter det i pressemeldingen.Videre heter det:

– Fefo er også opptatt av å finne planmessige løsninger med sikte på å tilrettelegge for caravanoppstilling. I denne prosessen vil Fefo i tillegg til ønsket om å ivareta skiferressursen, være opptatt av at reindrifta som rettighetshaver i området kan akseptere eventuelle plasser som kan være aktuelle.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter