Rune Østlyngen"/>

– Anmeldelsen må trekkes

Sjakklubbenes advokat Lars Winsvold mener anmeldelsen må trekkes tilbake.
nyheter

– Vi har innlevert en klage på grunnlaget for saken og denne er ikke behandlet. Da er det helt klart i strid med god forvaltningsskikk å ta ut anmeldelse. Trekkes den ikke, kobler vi inn Sivilombudsmannen. Dette vil være en svært interessant sak for han, mener Winsvold.

Dypt sjokkert

Steinar Hardersen og Frank Bjørnstrøms advokat forteller at hans klienter er dypt sjokkert over at Lotteri- og stiftelsestilsynet har levert anmeldelse i saken.

– Dette er en stor belastning for både Hardersen og Bjørnstrøm og deres familier, påpeker han.

Winsvold understreker at hans klienter har innrømmet at foreløpige medlemslister ikke skulle blitt sendt tilsynet.

– Dette har de også beklaget overfor foreldrene. Mesteparten av pengene det er snakk om, står fortsatt på konto og var ment brukt til barne- og ungdomsarbeid i sjakksammenheng, skisserer Winsvold.

Store inntekter

Advokaten mener Hardersen og Bjørnstrøm ikke kan straffes for at inntektene fra automater ble langt større enn noen kunne forestille seg.

– Disse pengene kom inn fra automater tilsynet selv godkjente at de fikk bruke. Tilsynet har sett seg blind på de relativt store pengesummene. Nå vurderer mine klienter om pengene kan overføres til andre foreninger eller sjakkforbundet, slik at midlene fortsatt kan brukes til arbeid mot barn og unge.

– Jeg mener også tilsynet bryter god forvaltningsskikk når de anmelder forhold rundt Samisk sjakkforening, som er avklart for et år siden. Vi vil også be om innsyn i grunnlaget anmeldelsen er fattet på, forklarer Winsvold.

– Tror du anmeldelsen blir trukket?

– Jeg tror den blir satt i bero. Oppfattelsen av de faktiske forholdene er her uten tvil svært farget av konflikter innad i sjakkmiljøet i landsdelen, hevder Lars Winsvold.