Kita Eilertsen"/>

Fargerik debatt om rasisme

Finnmark journalistlag inviterte til debatt om temaet rasisme i media på lørdag. Det ble gitt flere eksempler på hvordan man har opplevd avisoppslag som rasistiske. Silje Muotka i NSR var svært kritisk til hvordan medier lot mange gå veldig langt i sine debattinnlegg.

SOLID PANEL: - Jeg er ikke misfornøyd med hvordan Altaposten fremstiller saker, sa blant annet Esmat Ghaznavi (ytterst til høyre), leder av afghansk forening i Alta. 

nyheter

Finnmark journalistlag hadde selv invitert til debatten, som ble ledet av Inger Elin Utsi fra TV Nord.

– Jeg har blitt kontaktet av Altaposten mange ganger, for å gi uttalelser i saker. Jeg har bare blitt kontaktet en gang av NRK. Det var i 2001, etter 11. september. Jeg ble spurt om jeg var lei for at USA bombet landet vårt. Da svarte jeg: Ja, klart, sa leder av afghansk forening, Esmat Ghaznavi. Han la for øvrig til at han aldri har opplevd rasistiske holdninger i Alta.

– Går langt i debattinnlegg

I panelet satt «motpoler» som Odd Mathis Hætta fra samisk høyskole, Alf Evald Larsen fra EDL (Etnisk demokratisk likeverd), Silje Muotka i NSR, representanter fra russisk forening, Elena Merzliakova, og afghansk forening, Esmat Ghaznavi, samt Altapostens redaktør Rolf Edmund Lund.

Silje Muotka i NSR var svært kritisk til hvordan medier lot mange gå veldig langt i sine debattinnlegg. Hun reagerte i tillegg på hvordan saker ble fremstilt i media, men berømmet journalistene for å ta opp det kontroversielle temaet.

Bevisst strategi

– Vi startet Alta russiske forening fordi vi ville skape en motvekt mot et ensidig bilde på russerne. Det klarte vi, sa Elena Merzliakova, som innrømte at foreningen bevisst hadde satset på å få frem de vellykkede kvinnene i Alta-samfunnet.

Det ble gitt flere eksempler på hvordan man har opplevd avisoppslag som rasistiske. Det ble også stilt spørsmål ved om enkelte organisasjoner bevisst har brukt begrepet rasisme for å oppnå anerkjennelse.

– Er EDL rasister dersom de er imot finnmarksloven, ble det spurt fra salen, direkte til NSR-leder Silje Muotka. Dette ble avvist av Muotka.

Valg

Altaposten-redaktør Rolf Edmund Lund innrømte blant annet at det ville være naivt å hevde at rasisme i redaksjonene overhodet ikke finnes. Men det er først når man tar valgene om hva som skal på trykk, at det er en fare for at man ubevisst kan gjøre rasistiske valg, mente han.

Altaposten var for øvrig det eneste mediet som ble trukket fram på en positiv måte, både fra publikum og fra panelet, for å ha motvirket ensidig fokusering på innvandrere.