Liv AS Pedersen"/>

Smakløst fiske

I Suotnju fiskes smakløs ørret i vann som opprinnelig var fulle av smakfull røye. Innlandsfisket er endret grunnet utsettinger på 80 tallet. – Lahpojavri var et røyevann, helt fri for ørret. De siste årene har vi ikke fått ei eneste røye i garnet, sa Sara til forskerne Jo Espen Tau Strand, Tove Agnes Utsi og Sameradioen. Forskerne konkluderte med at dette handlet om ulovlig utsetting av ørret, og at dette kan ses på som miljøkriminalitet.
nyheter

Berit Inga Hætta Sara fra Suotnju hadde med seg en stor, stygg og illesmakende fisk fra Lahpojavri til fiskeforskere ved høgskolen i Finnmark denne uka. Målet med turen var å vise dem at noe alvorlig galt har skjedd i økosystemet i innsjøen, som før var beriket med røye. Nå er det stygge ørreter igjen, de er røde i kjøttet, men ille i konsistens og smak.

Gammel smak

Leder for Samisk fangst og utmarksforening, Johan Henrik Buljo, tror Suotnjufisken fra Lahpojavri er en gammel ørret. Ørret blir slik i formen og smaken, og er ikke noe å rope varsku for, i følge Buljo.

– Jeg tror ikke det er noen grunn til krisemaksimering om det finnes smakløs fisk i innsjøene omkring i Kautokeino. Om man fisker jevnlig vil man oppdage at det også er god matfisk i de samme sjøene. Berit Inga Hætta Sara har nok fisket opp en gammel ørret, sier Buljo.

Lovlig utsetting

Buljo var selv lærer i ungdomskolen i Kautokeino da skolen på 80-tallet hadde et fiskeprosjekt som gikk ut på å hente ørret fra sideelver i Alta og sette dem ut i Kautokeino. På den tida var det gitt dispensasjon i Alta til å hente ut fisken, og dispensasjon i Kautokeino til å sette den ut som skoleprosjekt. Det var dermed ingen miljøkriminalitet.

Charbardasjohkka og Suohpatjohkka var steder hvor fisken ble satt ut. I dag er det ørret de fleste steder i Kautokeino, også i Goahteluohppal, fire mil lenger oppe i Kautokeinovassdraget.

– Det handlet nok litt om uvitenhet på den tida. Vi satt ut fisk uten å tenke konsekvenser for økosystemene. Det viser seg at ørreten vandrer lett og tok seg til rette, sier Buljo og fortsetter:

– Vi visste nok ikke at vi gjorde oss selv en bjørnetjeneste. I dag har ørreten utkonkurrert røya flere steder i kommunen, og elver som for eksempel Cabardasjohkka er helt tømt for den arten.

Gode fisker

Men, om ørreten har utkonkurrert røya det ene stedet, har ørreten gitt gode fiskeforhold for fiskere andre steder. I Stuorajavri får Buljo gode ørreter i not og garn.

– De er feite og gode, opp i mot fem kilo er ikke uvanlig. De er gode i smaken og stadig oftere å møte på. Jeg tror vi vil ha god nytte av fisken i årene som kommer, mener Buljo.

Han tror Kautokeino vil utmerke seg som en ørretkommune, og at de som foretrekker denne fiskesorten i stadig økt trafikk vil komme til Kautokeino på ørretfiske.