Alta kan bli ny reiselivsbase

Det blir et eget nordnorsk reiselivsselskap. Det er klart etter av fylkestinget i går ettermiddag sa ja til invitasjonen fra Landsdelsutvalget (LU). Flertallet anbefaler at et hovedkontor lokaliseres i Alta.

GJENNOMSLAG: Aps Kåre Simensen og SVs Johnny Ingebrigtsen fikk gjennomslag for sitt forslag om eget nordnorsk reiselivsselskap.  Foto: Bjørn Hildonen

nyheter

Da det forleden ble kjent at fylkesordføreren i Finnmark ønsket at Finnmark Reiseliv skulle bestå, i motsetning til et vedtak i LU om å slå sammen reiselivsorganisasjonene i Nord-Norge, har det hersket usikkerhet omkring organiseringen. I går kunne fylkesråd Kåre Simensen bebude felles satsing i Altaposten. Han fikk rett.

50 millioner

I statsbudsjettet for neste år er det avsatt 50 millioner kroner til reiselivsnæringen i landsdelen. En forutsetning for midlene er at det etableres ett nordnorsk reiselivsselskap. Tidligere har Troms fylkeskommune sagt ja til å slå sammen de tre nordnorske fylkesselskapene.

Da fylkesutvalget i Finnmark var samlet tirsdag signaliserte fylkesråd Kåre Simensen (Ap) at det ville bli lagt fram et nytt forslag til organisering, et forslag som skulle settes opp mot fylkesordførerens. Så skjedde. Og bak forslaget sto også SV.

I forslaget heter det at det nye selskapet skal konsentrere sin virksomhet om profilmarkedsføring av reisemål i Nord-Norge utenfor Norden. Selskapet må være operativ seines for sesongen 2010.

– Vi ønsker at selskapet skal forankre profilmarkedsføringen av landsdelen hos fylkesselskapene på regionalt nivå og skje gjennom de etablerte strukturer for internasjonal profileringsmarkedsføring som gjøres gjennom Innovasjon Norge nasjonalt og internasjonalt, sa Simensen.

Anbefaler Alta

Meningen er at Finnmark Reiseliv AS fortsatt skal være Finnmark fylkeskommunes strategiske samarbeidspartner når det gjelder profilering utenfor Norden.

Fylkeskommunen skal gå inn i det nye selskapet gjennom Finnmark Reiseliv og det tre nordnorske selskapene skal til sammen har 51 prosent av aksjene. Private aktører 49 prosent.

Ap og SV foreslo i sitt forslag å anbefale at hovedkontoret legges til Alta, slik fylkesråden tok til orde for i går.

Ikke uventet ble det møtt med skepsis. Janos Trosten fra Samefolkets parti har den mest kritiske. Han mente det var en tabbe at det allerede på et så tidlig tidspunkt skulle starte en lokaliseringsdebatt.

– Det er en tradisjonell feil at spørsmålet om lokalisering kommer først. Samtidig vet jeg at det i Alta er meget høy kompetanse. Samtidig hadde jeg også ønsket at man hadde sett over grensen til Sverige og Finland for å utnytte den kompetansen som finnes i våre naboland, sa Trosten. Han hadde også ønsket at fylkets mange destinasjonsselskaper kan komme med i et nytt nordnorsk selskap.

Fylkesråd Simensen svarte med å si at fylkeskommunen i sitt forslag ikke krever at lokaliseringen legges til Alta, men kommer med en anbefaling.

Det var flere representanter som langt på vei støttet Trostens synspunkter på lokalisering, og ønsket at det punktet ble fjernet.

Under voteringen sluttet et enstemmig fylkesting seg til vedtaket fra Ap og SV, unntatt punkter der det heter at fylkestinget anbefaler at selskapets hovedkontor legges til Alta. Her var det åtte som stemte imot, i tillegg til Trosten var det også representanter fra Høyre og Frp som ønsket setningen fjernet.