– Samiske kunstskatter råtner bort

Norske Samers Riksforbund (NSR) er svært skuffet over at Regjeringen i statsbudsjettet for 2009 ikke har bevilget penger til etableringen av et samisk kunstmuseum. Det uttaler Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo i NSR.
nyheter

- Det at Regjeringen ikke har bevilget penger til samisk kunstmuseum i Karasjok, er den største enkeltskuffelsen i statsbudsjettet. Samiske kunstskatter er i dag i ferd med å råtne bort i dårlige kjellerlokaler. Derfor haster det med å få på plass et samisk kunstmuseum, sier Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo i en pressemelding.

Også nasjonalskatt

Norske Samers Riksforbund mener den samiske kunsten er en nasjonalskatt som må ivaretas for etterslekter og også tilgjengeliggjøres for offentligheten. Dette mener NSR kun kan gjøres ved at det etableres en institusjon som kan ivareta den samiske kunsten.

Norske Samers Riksforbund sier at stortingsflertallet allerede i begynnelsen av denne stortingsperioden har bedt regjeringen etablere kunstmuseet i løpet av perioden. Nåværende sameminister, Dag Terje Andersen (Ap), var den gang leder for Kommunal- og forvaltningskomiteen som kom med denne oppfordringen.

– At Sametingets argumentasjon ikke alltid når fram har vi opplevd før. Men at Regjeringen ikke lytter til sin egen stortingsgruppe, og at sameministeren ikke lenger husker hva han mente da han satt på Stortinget, er oppsiktvekkende, sier Keskitalo.

Jobber aktivt

Sametinget har i løpet av det siste året bevilget kroner 800 000 kroner til forarbeid for et kunstmuseum i håp om at det skulle bli få fortgang i saken. NSR sier at det de siste 12 årene har fra samisk hold har vært jobbet aktivt for å etablere et samisk nasjonalt kunstmuseum.