Rolf Edmund Lund"/>

- Haltende satsing

NSR synes det er merkelig at samiske læremidler ikke er prioritert i statsbudsjettet.

SAVNER LÆREMIDDEL: Når man på nasjonalt nivå investerer i utdanning og forskning, forventer jeg at det også skjer i den samiske skolen, mener Aili Keskitalo 

nyheter

NSR stiller seg positiv til at man øker midlene til samiske språktiltak, men savner læremidlene.

– På den ene siden sier man at man ønsker å satse på samisk språk, men på den andre siden bevilger man ikke tilstrekkelig med midler for å produsere flere samiske læremidler. Dette henger ikke på greip, og Regjeringens språksatsing fremstår som haltende, Aili Keskitalo.

- Skolen er vårt viktigste redskap for å styrke det samiske språket. Vi kan ikke ha en språksatsing som ikke inkluderer skolen. Når man på nasjonalt nivå investerer i utdanning og forskning, forventer jeg at det også skjer i den samiske skolen, uttaler Keskitalo.

Sametinget hadde bedt om en økning på 65 millioner kroner, men fikk bare 23, noe som tilsvarer en økning på 7,8 prosent.