Syv krav

Det var også annen informasjon enn konsekvensutredning departementet savnet i Wega Minings søknad om utmål i Kvalsund.
nyheter

I svarbrevet som avslår søknaden, lister Nærings- og handelsdepartementet opp syv punkter de krever nærmere redegjørelse for ved en ny søknad:  • kopi av firmaattest og siste årsregnskap for Wega Mining og Metallica Mining
  • grunneiere og brukerinteresser i det aktuelle området
  • aktiviteter som planlegges iverksatt dersom det gis utmål
  • hvordan eventuell bergverksdrift vil skje, og omfanget av dette
  • eventuelle konsekvenser for samiske interesser, herunder reindriftsnæ ringen, ved utmål
  • eventuelle konsekvenser for samiske interesser, herunder reindriftsnæ ringen, ved bergverksdrift
  • hvilken dialog/møter Wega Mining har hatt med Sametinget, lokale myndigheter, reindriftsforvaltningen, grunneiere og brukere i områ det.


Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter