Fefo hadde rett

Konsekvenser for samiske interesser må utredes før gruveselskaper kan få utmål.

UTREDES: Sprenging ved Folldal Verk i Kvalsund. Det er i Folldal verks nedlagte gruveområder Wega Mining har søkt om utmål for leting etter kobber. 

nyheter

Les også: Informasjon som departementet savnet.

Det var i april i år at Finnmarkseiendommen (Fefo) sa nei til at gruveselskapet Wega Mining skulle få utmål i Kvalsund, for å lete etter kobberforekomster. Fefos styremedlemmer fra sametinget mente finnmarksloven stiller krav om utredning av konsekvenser for samiske interesser før utmål kan gis, og slik utredning forelå ikke ved gruveselskapets søknad. Ved styreleder Berit Ranveig Nilssens dobbeltstemme ble det da flertall i Fefo for å avslå søknaden, noe også Sametinget hadde gjort i sin høringsuttalelse.

Sterke reaksjoner

Fefo-avslaget utløste sterke reaksjoner og debatter. På et folkemøte om gruvedrift i Kvalsund, anledet av et debattpanel med fylkesordføreren og bistre politikere fra stortingets finnmarksbenk, ble Fefo og Sametinget beskyldt for å hindre næringsutvikling i Finnmark. Da bergmesteren skulle avgi sin innstilling, valgte han å ikke etterkomme høringsuttalelsene fra Fefo og Sametinget, og innstilte på utmål til Wega Mining. Søknaden måtte dog sluttbehandles av Nærings- og handelsdepartementet, ettersom Fefo hadde motsatt seg utmål.

Medhold

Avgjørelsen i departementet gir nå Fefo og sametinget medhold. Siden det er første gang søknad om utmål behandles etter den nye bergverksloven, har Næringsdepartementet rådført seg med Justisdepartementet, og resultatet er at de gir avslag til Wega Mining. Departementet fastlår i sitt svarbrev at finnmarksloven medfører at konsekvensutredning for samiske interesser skal vedlegges en søknad om utmål.

- Jeg vil si det slik at departementet etterlever loven, for loven er helt klar på at man skal ta hensyn til samisk kultur og samfunnsliv. Det er veldig positivt at dette kommer på banen nå, uttaler Berit Ranveig Nilssen, styreleder i Fefo, til TV Nord.

Sametingspresident Egil Olli (Ap) er kritisk til at bergmesteren måtte korrigeres. – Det kan være usikkerhet ved en helt ny lov, men man skulle kunne forvente at i hvert fall bergmesteren var kjent med lovens innhold og intensjoner. Jeg er uansett glad for at departementet ser de samme svakhetene ved søknaden som Sametinget så, sier sametingspresident Egil Olli til TV Nord.

Fortsatt interessert

Kravet om konsekvensutredning har ikke svekket interessen for gruvedrift i Kvalsund for det nyopprettede selskapet Metallica Mining, som skal overta og drifte kobberletingen for moderselskapet Wega Mining. – Vi har ikke mistet interessen, vi må bare gå saktere fram i Finnmark enn andre steder, sier Tore Birkeland, administrerende direktør i Metallica Mining AS. Selskapet er nå innstilt på møter med samiske interesser for å utarbeide den nødvendige konsekvensutredningen. Hvorvidt arbeidet med en ny søknad om utmål vil forsinke selskapets prosjekt i Kvalsund er usikkert, da selskapet likevel har mindre aktivitet i felten om vinteren.

Relaterte saker: