Vil ha språkpoliti

Ønsker å etablere et tilsynsorgan for samisk språk.
nyheter

Norske Samers Riksforbund vil opprette et tilsynsorgan for samisk språk slik at de lettere kan få oversikt på systematiske brudd på språkloven.

- Jeg har stor tro på at et tilsynsorgan på samiske premisser vil gjøre det enklere for enkeltpersoner og grupper å påtale brudd på språkloven, uttaler politisk nestleder Trond Are Anti på Norske Samers Riksforbunds nettsider.

NSR mener at et organ som dette vil kunne bygge ned hindringer som den enkelte same måtte føle i møtet med det offentlige i forhold til språksaker. I tillegg mener de et slikt organ vil gjøre det lettere for folk å vite hvor man skal henvende seg når de opplever problemer ved bruk av samisk eller brudd på språkloven.

Mange brudd på språkloven

NSR mener det er store mengder dokumenterte eksempler på at både enkeltmennesker og politikere tar opp bruddene på språkloven.

- Det er et økende antall av privatpersoner som står frem i mediene jevnlig og det bekymrer meg. Det kreves mye å stå frem med historier om dette, fordi det rører ved menneskeverdet vårt når vi ikke får bruke samisk språk på en naturlig måte, sier Anti.