Aili stiller som presidentkandidat

Aili Keskitalo har i dag bekreftet overfor landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) at hun stiller til valg som presidentkandidat ved sametingsvalget i 2009.

TIL VALG: stiller seg til disposisjon ved sametingsvalget i 2009. 

nyheter


- Jeg har etter nøye overveielser i samråd med min familie kommet til at jeg ønsker å stille som presidentkandidat for NSR ved det kommende sametingsvalget. Jeg føler at jeg fortsatt har mye ugjort i samepolitikken og at jeg har de kreftene og motivasjonen som skal til for å kunne gjøre en god jobb. Dersom organisasjonen ønsker det, vil jeg stille meg til disposisjon, uttaler Aili Keskitalo i en pressemelding.

Fakta om Keskitalo

Aili Keskitalo (39) er fra Kautokeino, er gift og har tre barn. Keskitalo har mastergrad i offentlig administrasjon fra Handelshøyskolen i København. Hun har tidligere vært leder av Norske Samers Riksforbund (NSR), og ble som først kvinne valgt som sametingspresident høsten 2005.