Strømmen sprer seg

Alta kraftlag er i ferd med å fullføre byggetrinn 2 i jobben med å gi hyttene i Bollo strøm – og har allerede neste byggetrinn under planlegging.
nyheter

– Men om vi rekker å starte på byggetrinn 3 neste vinter, avhenger av hvor mye arbeid vi har ellers og hvor langt vi når på andre byggetrinn før snøen forsvinner, sier driftsingeniør Ivar Bang i Alta kraftlag.Aggregatet på hylla

Etter en litt treg start, har hytteeierne i Bollo strømmet til og tegnet seg som kunder hos kraftlaget. Til tross for at det koster hele 25.000 kroner å knytte seg på, har flere titalls hytteeiere de siste to årene tatt seg råd til å sette aggregatet på hylla i uthuset.

Og flere skal det bli.

I byggetrinn 2, som startet for et par måneder siden, setter arbeidslaget fra kraftlaget ned 58 stolper, med hovedtrase for høyspent og kortere traseer med lavspent ut til hyttene.

I byggetrinn 2 ligger det inne framføring hele veien mellom Langvannet og Bollovannet, fram til bekken som går mellom vannene. I tillegg inneholder byggetrinnet en trase som skal knytte på hyttene ved Holmvannet.

– Vi har møtt på en del problemer, blant annet vanskelig fjell, og har ikke hatt den framdriften som var planlagt, men vi håper likevel å sluttføre byggetrinnet før snøen er borte, sier Bang.Sparer naturen

Kraftlaget må gjøre hele jobben på snødekket mark, for å spare terrenget. Det gjør at jobben får en klar tidsbegrensning, i tillegg til at arbeidslaget får noe verre arbeidsforhold med kulde, vind og snø.

– Fordelen er at vi får fraktet inn alt utstyret uten å sette merker etter oss, fastholder Bang.

Hytteeierne mellom Langvannet og Bollovannet har gått og trippet den siste tiden og håpet at kraftlaget skulle rekke å få ferdig traseen til påske. Men på grunn av problemene som arbeidslaget har støtt på, må mange stole på aggregatet også denne påska.

– I starten opplevde vi en viss treghet fra hytteeierne, men den siste tiden har vi fått den takten i nye abonnenter som vi må ha. I første omgang er det ikke lønnsomt å bygge nett i Bollo, men vi tar underskuddet nå og satser på at tilkoblingene dekker opp anleggsbidraget etter hvert, forklarer Bang.

For å gå fra første til andre byggetrinn måtte kraftlaget ha 25 abonnenter. Det er forlengst passert, og når kraftlaget nå tar påskeferie, teller porteføljen 37 abonnenter. Det er grunn til å tro at man innen slutten av vinteren vil ha passert 50.Hyttebyen

Neste byggetrinn vil gi strøm til hyttene øst og sør for Bollovannet, der hovedtraseen vil gå opp til den såkalte «hyttebyen», det tettest bebygde området i Bollo.

– Når vi først har begynt å bygge ut et område så har vi leveringsplikt, og har da også som mål å få fullført byggetrinn 3 neste vinter. Men det tar tid å få søknadsprosessen sluttført, så jeg kan ikke love noe, sier Bang.