Jarle Mjøen"/>

Kvinner får liten plass i Altaposten

Altaposten skulle dekke seminaret om å få flere kvinner i lokalpolitikken – og ble selv stemplet som mannsbastionen som konserverer gubbeveldet.

  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Det er bare å legge seg flat. Altaposten er for dårlig til å speile den ene halvdelen av samfunnet. Som resten av mediene her til lands klarer vi ikke å oppnå tilstrekkelig balanse, sier redaktør Rolf Edmund Lund i en kommentar til det han mener er fortjent «kjeft» fra både forskerhold og kvinnelige politikere.

Med buksa nede

Lokalavisen fikk en lite hyggelig oppmerksomhet under konferansen «Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken» som ble arrangert i Alta sist torsdag og fredag. Konferansen samlet representanter for 20 kommuner som er med i et prosjekt igangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet for å øke kvinneandelen blant lokalpolitikerne.

For mannsdominerte Altaposten, som gjerne kritiserer både Alta kommune og andre for dårlig kjønnsbalanse, var det litt pinlig å bli «tatt med buksene nede» foran nærmere 100 kvinner og noen få menn. Medieforsker Eiri Elvestad fra Høgskolen i Vestfold hadde nemlig tatt for seg Altaposten i en periode på 14 dager i april. Resultat var nedslående: Bare 31 prosent av kildene var kvinner (alle saker utenom sport). I den politiske dekningen var forholdet enda galere. Av det totale antallet kilder utgjorde mannlige politikere 16 prosent, mens kvinnelige politikere kun scoret fire prosent.

Liten trøst

Medieforsker Eiri Elvestad har imidlertid en aldri så liten trøst å komme med til lokalavisen og redaktør Lund.

– Det jeg fant i Altaposten er ikke verre enn det som framkommer når vi tar for oss norsk media generelt. Det være seg aviser, TV eller radio så går det igjen en klar overvekt i bruk av mannlige kilder. Kvinnene blir ikke gjort synlige i samfunnslivet og samfunnsdebatten, klargjør Elvestad overfor Altaposten.

Farvel Taliban

Det hører også med at konferansearrangør åpnet sekvensen med kvinners synlighet i lokale media med å forhøre seg om Altaposten var til stede. Etter at journalisten triumferende hadde strukket handa høyt i været, fikk vi presentert fakta som tilsa at en litt mindre bråkjekk holdning nok hadde vært på sin plass.

– Ser vi på kildebruk i Altaposten så velger kvinnelige og mannlige journalister forskjellig. Kvinnelige journalister benytter kvinnelige kilder i større grad enn de mannlige journalistene, påpeker Elvestad.

Det til tross; også hos de kvinnelige journalistene er et flertall av kildene menn (60-40). Hos den mannlige delen av journaliststaben kommer imidlertid kvinnene enda dårligere ut (73-27). Og når redaksjonslokalet i Altaposten framstår som det reneste Taliban-veldet med 11 menn og kun to kvinner, får forskjellen stor betydning.

– Helt klart et problem. Det optimale er at Altaposten har en god balanse i forhold til kjønn og alder. Vi har mistet mange dyktige kvinner til andre medier opp gjennom årene. Tro det eller ei, men vi har veldig fokus på kvinnelige kilder og presentasjon, men i virkelighetens verden er det ikke godt nok, kommenterer Lund.

I TV Nord er situasjonen mye bedre, mens det i radioen bare er grove røster. Lund håper også at kvinnelige kilder tør og vil.

– Det hender ikke så rent sjelden at vi først tar kontakt med kvinner, men ender opp med mannlige kilder. Det hender for eksempel i politikken og i næringslivet, sier Lund. Han lover å lese rapporten til Elvestad nøye.

Prosjekt

Det er imidlertid ikke bare i Alta at menn skriver om menn. Tidligere Altaposten-journalist Marit Rein hadde en fornøyelig foredrag hvor hun fortalte om «kvinnerevolusjonen» i avisen Nordlys, mediet hvor hun nå jobber som journalist.

– Kvinner var underrepresentert både i journaliststaben og i ledelseskollegiet. Ett av resultatene ble at jeg fikk lederstatus, påpekte Rein i et innlegg med humor, alvor og oppgitthet.

Det ble det balanse i ledergruppen i avisen. Nye rekrutteringsprosedyrer ga også en nærmest øyeblikkelig bedret kjønnsbalanse i resten av redaksjonen. Samtidig ble også bruk av kvinnelige kilder et daglig tema på «morgenmøtene» hvor de daglige prioriteringene ble foretatt.

– Bevisstheten ga resultater. Nå er prosjektet over og vi er dessverre havnet tilbake til gamle synder, klargjorde Rein som er tilbake som vanlig journalist i Nordlys.Les mer om konferansen i papiravisa!

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter