Jarle Mjøen"/>

– Ingen slipper eiendomsskatt

nyheter

Det er etter det Altaposten erfarer et av rådene rådmann Bjørn Atle Hansen vil komme med til politikerne. Samtidig legger han fram ei oppskrift som vil svi for den enkelte eiendomsbesitter. Alta kommune har fra 2009 lagt opp til å hente inn 50 millioner kr i året i eiendomskatt. Nå vil rådmannen peke ut mulighetene til å ta inn enda noen flere titalls millioner.

– Mitt oppdrag er å foreslå et system som kan øke eiendomsskatteinntektene med 20 millioner kr. Saksframlegget vil også synliggjøre hva som må til for å øke skatten ut over dette beløpet, sier rådmannen.

Mer penger inn

Han avviser å spekulere i hvor tyngende det nye eiendomsskatteregimet vil bli. Han gjentar imidlertid at arbeidsordren fra politikerne er å øke inntektene fra nær 30 millioner i året til 50 millioner kr fra 2009.

– Vi legger fram en innretning på skatten i juni-møtet. Deretter vil vi komme tilbake til kommunestyret, sannsynligvis i september, hvor politikerne får en nærmere beregning på hva den da vedtatte eiendomsskatten vil gi i årlige inntekter, klargjør Hansen.

Takstgrunnlaget for eiendomsmassen i kommunen er i store trekk allerede klar.

Rådmannen vil ikke spekulere i hvor mye eiendomsskatteinntektene kan økes uten å legge for store byrder på lokalsamfunnet.

– Vi vil synliggjøre ulike alternativer, men det er et politisk spørsmål å bestemme nivået på skatten, påpeker han.

Blir soner

Med dagens system er det bare næringsliv og boligeiere i sentral-Alta (Hjemmeluft-Saga) som betaler eiendomsskatt. Distrikt og nærområde er fritatt. Dette blir det nå endringer på.

– Vi anbefaler en innføring av geografiske soner med ulik eiendomsbeskatning, bekrefter rådmann Hansen.

Dermed er det klart at forslag om å frita distriktet (gamle Talvik kommune) for eiendomsskatt er på vikende front. På medlemsmøtet i Ap før jul var det klar stemning for å frita distriktet for eiendomsskatt. Formuleringen i vedtaket ble langt rundere: Å skjerme distriktene.

– Hvordan mitt parti tolker vedtaket ønsker jeg ikke å uttale meg om. Personlig tolker jeg vedtaket som at distriktet skal innrømmes en betydelig reduksjon i forhold til nivået i sentral-Alta, sier ordfører Geir Ove Bakken.

Brutt løfte

Bakken sier til Altaposten at han nå er klar til å innrømme løftebrudd overfor velgerne. Lovnaden fra valgkampen om å ikke røre eiendomsskatten står ikke lenger ved lag.

– Vi har lagt inn en økning av eiendomsskatten på 20 millioner i budsjettet. Behovet er sannsynlig enda større, og får vi ikke skattepengene ryker viktige servicetilbud. Jeg innser at behovet for de ekstra skattekronene er stort, og det tror jeg også er oppfatningen til et flertall i Ap, klargjør ordføreren og legger til:

– Arbeiderpartiet mente det vi sa i valgkampen. Vi har aldri hatt noen plan om å øke eiendomsskatten, men må innse at det ikke er noen vei utenom.

Les mer om saken i dagens papiravis!