Jarle Mjøen"/>

Tar «rotta» på gubbene

I politikken kom hun inn med hælene først. Nå skal Anita sørge for at jentene utfordrer guttene og blir likestilt – både i antall og styrke.

  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Jeg ble jo ikke politisk aktiv før på mine gamle dager, sier Anita Håkegård Pedersen med et glimt i øyet samtidig som hun nå starter jobben med å skifte ut gubbeveldet i Alta kommune med både unge og eldre jenter som vil fram og opp i politikken.

Ingen selvfølge

Hun er satt til å lede et av de store politiske prestisjeprosjektene i Alta kommune. Som en av 22 norske kommuner er Alta plukket ut til å være med i prosjektet «Utstillingsvindu for kvinner i politikken». Den lokale delen av prosjektet skal gå fram til 2011. Det er kommunal- og regionaldepartementet som har igangsatt prosjektet. De har også innvilget Alta kommune 700.000 kr i prosjektstøtte.

– Målet er at vi etter valget i 2011 skal ha like mange kvinner som menn i kommunestyret. Det er en ambisiøs målsetting, men vi skal klare den, lover Anita sammen med Hilde Søraa, Monica Nielsen, Ann-Charlott Næss, de tre andre kvinnene i styringsgruppa for prosjektet.

Har tapt

– Tidligere var det nok sånn at menn ble plukket ut menn til de viktigste og tyngste posisjonene. Ut fra at også mange administrative stillinger – rådmann og etatsjefer var menn – fortjente nok Alta betegnelsen gubbevelde, klargjør Anita før hun raskt understreker at mye er blitt bra siden den gang.

– Jeg har følelsen av at partiene våre har vært bevisst i sin prioritering av oss kvinner. Vi har fått tunge posisjoner med stor innflytelse. Nå må målet være å få like mange kvinner som menn i kommunestyret.

Lav andel

Faktisk har Alta i dag en lavere kvinneandel i kommunestyret enn etter valget i 1995. Da var andelen kvinner oppe i 40 prosent for så å falle til 34 prosent som den har holdt seg på fram til i dag. I dag er kun 12 av 35 representanter i kommunestyret kvinner.

En av kommunens mest profilerte mannlige politikere – Aps gruppeleder og leder av hovedutvalget for helse og sosial Torfinn Reginiussen – opplever nå å være en kjønnsmessig minoritet. Han er eneste hane i høneflokken som styret kvinneprosjektet i Alta.

– Trives? Ja, det går helt greit uten at jeg er helt sikker på hvorfor akkurat jeg ble forespurt om å gå inn i utvalget, klargjør Torfinn.

Tar tid

Han er ydmyk i forhold til oppgaven, og tror ikke kommunestyret vil ha en 50-50-fordeling i 2011.

– Det er snakk om en modningsprosess. Menn utdannet seg og fikk tidligere de mest attraktive stillingene i samfunnet. I dag ser vi at innen flere områder av høyere utdanning er det et flertall kvinner, og de inntar i økende grad også stillingene som menn tidligere la beslag på. På samme måte tror jeg vi også vil få en jevnbyrdighet i politikken mellom kvinner og menn. Samtidig er det også snakk om en praktisk tilrettelegging for å medvirke til flere kvinner i politikken.

Har kostet

Prioriteringen av kvinner foran menn til attraktive posisjoner har ikke skjedd uten sverdslag.

– Ap og SV har en tradisjon om 50-50 fordeling på listene, og det er litt av denne tenkingen som har preget fordelingen av topposisjonene siste periode, mener Reginiussen.

Han føler seg slett ikke som en forræder når han gjennom kvinneprosjektet kjemper fram flere kvinner i ledende posisjoner.

– Jeg tror jentene er fornøyd, men det er nok slett ikke alle guttene. Noen føler nok at de ble vraket fra topposisjonene fordi de var menn.

Tøffe tider

Hilde Søraa og Ann-Charlott Næss har begge tatt steget opp i lokalpolitikkens eliteserie etter valget.

– Det er veldig spennende og masse utfordringer. Samtidig er det opp- og nedturer, sier varaordfører Hilde.

– Jeg ble rekruttert inn som ungdomspolitiker og har opplevd at politikken har tatt mer tid og blitt mer omfattende enn jeg forestilte meg. Samtidig har det vært mer spennende enn jeg trodde og lang artigere, klargjør Ann-Charlott og er glad for den tillit hun har fått hos partiet.Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter